fix articles 18511, mayor tony esquievel Los Angeles Indymedia : tag : mayor tony esquievel

mayor tony esquievel

PHILIPPINES: AS ELECTION DAY COMES NEAR, VIOLENCE ESCALATES (tags)

Nobody can beat the brazen violence and blatant machinations of the US-Arroyo regime. It is even surpassing the US-Marcos regime in its brazenness and fascist terrorist acts. Again, the AJLPP reiterates it call for the Filipino people to stand guard against legalized vote buying, cheating and violence in this coming elections. AJLPP also expresses its deepest concern over the escalating violence and the propaganda in “rationalizing” its cheating activities “ in the coming elections. More than 100 armed incidents have been reported since the election season started late February 2007 in the Philippines.

AS ELECTION DAY COMES NEAR, VIOLENCE ESCALATES (tags)

Nobody can beat the brazen violence and blatant machinations of the US-Arroyo regime. It is even surpassing the US-Marcos regime in its brazenness and fascist terrorist acts. Again, the AJLPP reiterates it call for the Filipino people to stand guard against legalized vote buying, cheating and violence in this coming elections. AJLPP also expresses its deepest concern over the escalating violence and the propaganda in “rationalizing” its cheating activities “ in the coming elections. More than 100 armed incidents have been reported since the election season started late February 2007 in the Philippines.

LUMALAPIT ANG ELEKSYON, TUMITINDI ANG PATAYAN AT KARAHASAN (tags)

Wala nang tatalo pa sa pagkagarapal ng Rehimeng US-Arroyo. Mula sa panuhuhol, panadaraya at lalo na sa karahasan, dinaig na nito ang pasistang rehimeng US-Marcos sa pagiging makapal ng mukha at pagiging manhid lalo na sa pagkunwari. Dahil dito muling nanawagan ang AJLPP sa mga mamamayan ng Pilipinas na dapat pag-ibayuhin ang pagmamatyag at pagbabantay laban sa karahasan at pandaraya . Lubhang ikinababahala ng AJLPP ang paghdami ng mga insidente ng karahasan at ang lantaran at garapalang paggamit ng gobyerno ng suhol sa masa.

ignored tags synonyms top tags bottom tags