fix articles 18502, dating Los Angeles Indymedia : tag : dating

dating

Ang Sinungaling (tags)

“Ang bulaan o sinungaling ay kapatid ng magnanakaw.” Totoo ang kasabihang ito lalo na kung iisipin ang ginawang aklat ni Senador Juan Ponce-Enrile . ang mahigit sa 700 pahinang “Memoirs” para magbangong puri At ikampanya ang sarili at ang anak nitong tumatakbong senador sa susunod na taong eleksyon. May masidhing pagnanais na gumawa ng sariling kasaysayan, ipinasulat pa ni Enrile sa isang dating aktibista na sa akala niya ay may natitira pang bango, kay Nelson Navarro, dating tagapagsalita ng Movement for A Democratic Philippines (MDP) ang kanyang aklat na diumano ay kanyang sinulat ng mahigit sampung taon. Si Navarro din ang sumulat ng aklat tungkol kay Dr. Nemesio Prudente, dating pangulo ng PUP.

MAS MASAKIT ANG AMBA KAYSA BIGWAS” Ni NOYNOY AQUINO SA MASANG PILIPINO (tags)

Mukhang mas masakit ang amba ng Rehimeng US-Aquino III kaysa aktwal na hambalos nito sa sambayanan. Hindi pa man nakakabangon ang masa sa mariing parusa ng nakaraang siyam na taon ng rehimeng US-Arroyo, eto na naman ang bagong rehimeng Aquino II na naghahanda ng panibagong atake sa sambayanan. Kitang kita sa pagpili nito ng mga tao sa military na naghahanda ito ng mabagsik at panibagong opensiba laban sa masang Pilipino. Paano ba, ang bagong hirang na hepe ng AFP na si General David na galling sa NOLCOM ay nagbabanta agad na “wawasakin ang NPA sa loob ng tatlong taon.”

best dating and propecia (tags)

What is better for your health?

Baquba: ' A kill sack'. (tags)

Operation 'Arrowhead Ripper' is underway. A new America killing field is opening up. The victims are the residents of Baquba, captol of Iraq's Diyala governorate. As the killers move in, they are targetting, as ever, 'Al-Qaeda.'

Iraq Liberated Of Culture, History (tags)

Because the U.S. only secured Iraq's oil fields and not Iraq's archaeological treasures and universities, further speculation has mounted throughout the world that the U.S. is only interested in Iraq's natural resources.

Actors as Activists (tags)

Actors and musicians have chosen the impending war with Iraq as a cause that requires them to speak out. While the mainstream media attacks them for their views and actions, their basic rights to protest as citizens are being ignored.

ignored tags synonyms top tags bottom tags