fix articles 181175, noli capulong Los Angeles Indymedia : tag : noli capulong

noli capulong

A Lesson from Brad Will (tags)

Brad Will, a New York Indymedia reporter, is gunned down in Oaxaca. And maybe he has something to say to us, if we're listening.

ANOTHER UNIONIST MURDERED IN THE PHILIPPINES (tags)

Another unionist was killed today in Southern Tagalog region. Nemesio Aquino, a worker of JAM Transit (formerly Tritran Bus Company), was shot dead by unidentified men when he just came out from the Bureau of Labor Relations office in Barangay Parian, Calamba City, Laguna at around 2:00 PM. The militant Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU) or Solidarity of Workers in Southern Tagalog expressed condemnation and alarming concern over the recent killing of a unionist.

PAHAYAG NG PESANTE-USA HINGGIL SA PAGPATAY KAY SOTERO LLAMAS (tags)

pinahayag ni Vener Malabanan ang pakikiramay ang Pesante-USA sa mga naulila at kaanak ni Ka Teroy. Bilang isang kasama sa First Quarter Storm (FQS) ng 1970 sa Bicol kasama nina Amor Espinas, Romulo at Ruben Jallores, Bodjie Jimenez, Francisco Portem, Cezar Gavanzo, Juan Escandor, Mayor Johnson So at iba ang martir ng kilusan, isa siya sa mga nagpundar ng kilusang magsasaka sa Bicol at nagsulong ng armadong pakikibaka sa matagal na panahon.Ngunit ang tao at ang bayan ngayon ay lumalaban. Ang pagpatay sa may 225 na aktibista mula noong 2005 ay mga baga sa apoy ng pakikibaka ng masa tungo sa ganap na kalayaan at demokrasya. Ibaling ang pamimighati sa rebolusyonaryong katatagan!

ignored tags synonyms top tags bottom tags