fix articles 178788, ajlppusa Los Angeles Indymedia : tag : ajlppusa

ajlppusa

PHILLIPINES Transport strike – A SUCCESS! (tags)

The transport strike was a success nationwide. Most major transport groups nationwide joined the called of the militant Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston, United Association of Drivers and Operators Nationwide). The AJLPP-USA supported the nationwide transport strike that also called for the ouster of the US-Arroyo regime.

AJLPP-USA Statement on the Death of Chile's Dictator Augusto Pinochet (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace (AJLPP)-USA greets the death of Chilean dictator Augusto Pinochet, whose brutal 17 year rule became a symbol of Latin American military repression with anger and regret.

Pahayag ng AJLPP-USA Para Nobyembre 30, 2006 (tags)

Buong pagmamalaking ipinagdiriwang natin lalo ng Alyansa para Tunay at Pangmatagalang Kapayapaan sa Pilipinas (AJLPP)-USA ,ang ika 143 taong kaarawan ng dakilang Supremo Andres Bonifacio, ang tagapagtatatag ng Katipunan na tumapos sa mahigit sa 300 daang taong paghahari ng Kolonyalismong Espanya sa Pilipinas, Nobyembre 30, 1863. Eksaktong sa ika 101 taong ng kanyang kaarawan, itinatag naman ang organisasyong Kabataang Makabayan (KM) noong Nobyembre 30, 1964. Kasunod nito, nagtatag din ng iba’t-ibang organisasyong kabataan ang mga estudyante at kabataan at mga nasa komunidad tulad ng Samahang Demokratikong Kabataan (SDK), Katipunan ng Kabataang Demokratiko (KKD), Samahang Molabe (SM), Kamanyang at iba pa sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Mula noon, nag-iba na ang takbo ng kasaysayan. Mula sa mga maliit na aksyong masa, unti-unti ito ay lumaki at nagiging matutunog na pagkilos. Noong Oktubre 24, 1966 hanggang sa pagsiklab ang welga ng mga guro noong unang hati ng 1969 hanggang sa malakihang mga welgang estudyante na yumanig sa buong Pilipinas. Hanggang sa pumutok ang Sigwa ng Unang Kwarto noong Enero 1970.

AJLPP-USA Sept.21-13 Events- A Success! (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace In the Philippines (AJLPP)-USA commemorative activities for the 34th year of martial law and solidarity against political killings in the Philippines that was held in four cities of the United States was a tremendous success.

Alliance Philippines (AJLPP-USA) September 22 (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace In the Philippines (AJLPP)-USA Community Forum: PHILIPPINE UPDATE AND THE EVILS OF MARTIAL LAW last Friday, September 22 at 7;00 PM on September 22, 2006 in Los Angeles was a success. Scores of participants in the forum mostly survivors, victims and those who witnessed and experienced martial law in the Philippines and who now are living in the U.S shared their experiences and the lessons they learned during martial law.

AJLPP-USA Mobilize for the Martial Law Commemoration and International Global Days of Acti (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP)-USA in solidarity with the people of the Philippines in their militant protest against political killings, call to resume peace negotiations and in commemoration of the 34th year of the declaration of martial rule in the Philippines launches different types of activities from September 21-23 in four major cities in the United States.

AJLPP-USA MOBILIZES FOR MARTIAL LAW COMMEMORATION (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP)-USA in solidarity with the people of the Philippines in their militant protest against political killings, call to resume peace negotiations and in commemoration of the 34th year of the declaration of martial rule in the Philippines launches different types of activities from September 21-23 in four major cities in the United States. The following cities will ho

ignored tags synonyms top tags bottom tags