fix articles 16075, exercise balikatan Los Angeles Indymedia : tag : exercise balikatan

exercise balikatan

Pagpalalaya kay Vagni, Pasikat ni Gloria; Itigl ang Gyera sa Mindanao (tags)

" Pag-gusto, magagawan ng paraan, pag-ayaw-maraming dahilan." Hindi naman pagtakhan ang mabilis na pagpapalaya sa diumano ay hostage ng mga bandidong Abu-Sayff kay Eugenio Vagni ng ICRC sa Sulu kahapon, Hulyo 11. Ang bihag na myembro ng Red Cross ay hostage ng mga rebelde sa loob ng mahigit na anim na buwan. Ang Sulu at karating nito ang diin ng Exercise Balikatan ng US at RP ganoon din ng malawakang anti-teroristang operasyon mula pa noong 2002. Para sa Pesante-USA, grupong pangkarapatang pantao at suporta sa magsasakang Pilipino sa US - ang pagkakapalaya kay Vagni ay pagpapasikat ng rehimeng US-Arroyo sa pagbisita ng CIA Chief Leon Panetta sa Maynila ngayong linggo. Hindi na mahalaga kung nagbayad sila ng milyon o anuman. Ngunit malinaw ang sabwatan ng AFP at ng mga grupong ito na nangugulo sa Mindanao.

SENATE PROBES US MARINES COMBAT PRESENCE IN RP (tags)

ough talk from the police and the military on arresting some 130 Moro Islamic Liberation Front (MILF) and Abu Sayyaf rebels whom they claimed massacred 14 Marines, with 10 of them beheaded in Basilan, and for which thousands of troops were sent to back up the elements of the Philippine National Police (PNP) in serving these arrest warrants, turned out to be nothing but bluster, in the military brass’ bid to get the troops to cool down their anger over the brutal slaying of their Marine comrades. The PNP yesterday returned to the court the warrants of arrests issued against 130 MILF and Abu Sayyaf Group (ASG) suspects after they failed to serve the warrant to any of the suspects.

Red Targets in the ''War on Terrorism'' (tags)

Think about that. Hundreds of al-Qaeda, demanding principally that the U.S. get its troops out of Saudi Arabia. Tens of thousands of communist-led guerrillas---and many millions who identify with the legacy of the historical left---demanding an end to exploitation and inequality on the planet.

ignored tags synonyms top tags bottom tags