fix articles 158260, miriam santiago Los Angeles Indymedia : tag : miriam santiago

miriam santiago

PILIPINAS: Eleksyong 2007: Anong Bago at Anong Luma sa Pandaraya? (tags)

Kaisa ang AJLPP sa pahayag ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na “ Ilang ulit na pinasahol ng naghaharing pangkating Arroyo ang bulok na sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Labis-labis ang karahasan, pandaraya, panunuhol, maruruming maniobra at pambabraso sa eleksyon nitong Mayo. Isinagawa ito sa pamamagitan ng militar, pulis, mga tauhan sa Comelec at burukrasya. Lalong tumingkad ang kahungkagan ng sinasabing demokratikong eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang reaksyunaryong sistema”

2006 ‘another murderous year’ with 111 high-profile killings in the Philippines (tags)

The year, 2006 that is about to end is "another murderous year" in the country "with at least 111 high-profile killings recorded to date," opposition Rep. Roilo Golez of Parañaque said yesterday. Golez, former national security adviser of President Arroyo, said the killings represent "a near total breakdown of peace and order in the country."

ignored tags synonyms top tags bottom tags