fix articles 158152, united nations working group Los Angeles Indymedia : tag : united nations working group

united nations working group

Film showing of "The Trial: The Untold Story of the Cuban Five" (tags)

Film showing of "The Trial: The Untold Story of the Cuban Five" featuring Danny Glover

The Cuban Five: Imprisoned for opposing Terrorism (tags)

The National Lawyers Guild and several legal and human rights organizations have called on the U.N. Human Rights Committee and the U.N. Special Rapporteur on Torture to launch a formal investigation of the United States government’s continuing violation of human rights of five political prisoners known as the Cuban Five.

ILITAW SI KASAMANG LEO VELASCO--FQSN (tags)

Mahigit nang anim na buwan mula nang garapalang dukutin ng mga operatibang militar ng rehimeng Arroyo si Kasamang Leo Velasco sa Cagayan de Oro City. Sa harap ng maraming tao, sapilitan siyang isinakay ng mga militar sa kanilang van, kasabay ang pagpapakilala sa sarili bilang mga pwersang panseguridad at pagbabanta sa mga tao sa paligid na "huwag makialam." Aktibista ng FQS si Ka. Leo Bilang mga aktibista ng First Quarter Storm Network sa Amerika, nagpapahayag kami ng marubdob na hangarin at panawagang Ilitaw si Ka. Leo Velasco, aktibista ng UP College of Medicine na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan (NPA) noong 1971. Dinakip siya at magpahanggang ngayon ay ayaw ilitaw ng militar. Napakarami nang beterano ng FQS ang patuloy pa ring nakikibka sa iba'tibang antas at nagpapatuloy sa pagsusulong ng demokratikong kilusan apra palayain ang bayang Pilipinas sa pangaaapi ng Imperyalistang dayuhan at kamtin ang pambansang demokrasya.

LEONARD PELTIER DENIED BASIC RIGHTS-UN, HUMAN RIGHTS GROUPS INTERVENTION SOUGHT (tags)

Leonard Peltier continues in arbitrary solitary confinement at USP Terre Haute. His basic rights are being denied and his health threatened. Intervention by Human Rights organizations is urged.

ignored tags synonyms top tags bottom tags