fix articles 151821, mr speaker Los Angeles Indymedia : tag : mr speaker

mr speaker

Privilege Speech of ANAKPAWIS Rep. Rafael Mariano (tags)

Ang bumabalot na pasistang terror sa buong Gitnang Luzon laluna sa lalawigan ng Nueva Ecija ay hindi senyales na nagtatagumpay ang AFP laban sa NPA. Bagkus, lalo lamang nitong ginigising ang mayaman at makasaysayang militante at rebolusyonaryong tradisyon ng mamamayan ng Gitnang Luzon sa pakikibaka laban sa tiranya, pang-aapi't pambubusabos tulad ng ipinamalas nila sa nakaraan.

Congresswoman calls air drops "military propaganda" (tags)

Congresswoman Cynthia McKinney Tuesday, October 9, 2001

ignored tags synonyms top tags bottom tags