fix articles 142440, iraq | stephenstring(14) "iraq | stephen" invalid name