fix articles 137827, human security Los Angeles Indymedia : tag : human security

human security

HUMAN SECURITY ACT PUTS LEADERS OF GABRIELA NETWORK-USA ON RP (tags)

USC Professor and activist plus two others are restricted from leaving the Philippines

Panayam ng Pinoy Weekly kay Prof. Jose Ma. Sison (tags)

Kunwaring nagpapanukala ng general amnesty ang rehimen para palitawin na ito ay nasa mataas na posisyong moral at politikal. Sa katotohanan, ang rehimen ay imoral at kaaway ng sambayanang Pilipino dahil sa pagtataksil at pagkapapet sa imperyalista, korap at mapagsamanatala, malupit, nagpapairal ng terorismo ng estado at madugong mapanlabag sa mga karapatang tao. Ang pag-aasta ng rehimen na handang magbigay ng general amnesty ay isang anyo ng tusong paghahanda sa implementasyon ng Human Security Act o Anti-Terror Law. Parang sinasabi ni Ermita bilang Torquemada ng Anti-Terrorist Council na dapat sumuko na lahat ng oposisyon sa rehimeng Arroyo bago ipataw sa kanila sila ang Anti-Terror Law.

Women's Day marchers beaten up in Manila (tags)

The Alliance of Progressive Labor (APL) denounces the attempt of the police to brutally disperse the rally of APL-women commemorating International Women's Day.

Human Security (tags)

Attention must now shift from security of the state to security of the people-human security The UNDP sees expansion of the security concept as a step to more peace and more prosperity and sets human security in the context of human development and hu rights.

US Faces Growing Charges of War Crimes (tags)

Several human rights groups are calling for the creation of either a war crimes tribunal or an international commission of justice. Additionally, several non-governmental organizations (NGOs) say they will pressure Washington to pay compensation for the killings of innocent civilians -- a common practice in U.S. law courts.

ignored tags synonyms top tags bottom tags