fix articles 131645, samahang demokratikong kabataan Los Angeles Indymedia : tag : samahang demokratikong kabataan

samahang demokratikong kabataan

Suu Kyi marks birthday; world remembers (tags)

RANGOON—From tree planting in Burma (Myanmar) to a solidarity rally in Washington and flash mobs in Britain, people around the world are holding events to mark the 65th birthday today of Aung San Suu Kyi.

Uphold the Militant and Revolutionary Tradition of the FQS, Remember Mendiola, 1970! (tags)

-MAKIBAKA, HUWAG MATAKOT! With these as the battle cry, on January 30 and 31, 1970, during the indignation marches and rallyist, angry students and youth defending themselves again from unprovoked attacks by the military and police as well as water-housing firemen stormed the gates of Malacanang. Using a captured fire engine, the rammed the gates and made it inside the compound of the palace.

Pahayag ng AJLPP-USA Para Nobyembre 30, 2006 (tags)

Buong pagmamalaking ipinagdiriwang natin lalo ng Alyansa para Tunay at Pangmatagalang Kapayapaan sa Pilipinas (AJLPP)-USA ,ang ika 143 taong kaarawan ng dakilang Supremo Andres Bonifacio, ang tagapagtatatag ng Katipunan na tumapos sa mahigit sa 300 daang taong paghahari ng Kolonyalismong Espanya sa Pilipinas, Nobyembre 30, 1863. Eksaktong sa ika 101 taong ng kanyang kaarawan, itinatag naman ang organisasyong Kabataang Makabayan (KM) noong Nobyembre 30, 1964. Kasunod nito, nagtatag din ng iba’t-ibang organisasyong kabataan ang mga estudyante at kabataan at mga nasa komunidad tulad ng Samahang Demokratikong Kabataan (SDK), Katipunan ng Kabataang Demokratiko (KKD), Samahang Molabe (SM), Kamanyang at iba pa sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Mula noon, nag-iba na ang takbo ng kasaysayan. Mula sa mga maliit na aksyong masa, unti-unti ito ay lumaki at nagiging matutunog na pagkilos. Noong Oktubre 24, 1966 hanggang sa pagsiklab ang welga ng mga guro noong unang hati ng 1969 hanggang sa malakihang mga welgang estudyante na yumanig sa buong Pilipinas. Hanggang sa pumutok ang Sigwa ng Unang Kwarto noong Enero 1970.

The State of the Philippine Education (tags)

Getting “Dumb & Dumber” under Gloria Macapagal Arroyo

ignored tags synonyms top tags bottom tags