fix articles 13110, artista Los Angeles Indymedia : tag : artista

artista

Homenaje del Arte Nacional Colombiano a Francisco Mosquera (tags)

El artista Bolaño Mazzilli en el 15 Aniversario hace el trazo de la figura de Francisco Mosquera.

FRANCIS MAGALONA- ARTISTA NG BAYAN (tags)

Nagpupugay, sa huling pagkakataon at pinararangalan ng Alliance-Philippines (AJLPP) kasama ng komunidad ng Pilipino-Amerikano ang makabayang artista na kilala sa tawag na “master Rapper” Francis Magalona.na sumakabilang buhay noong March 6, 2009 sa maynila. Si Francis Magalona pangunahin na ay isang makabayan. Ito ay ipinakita niya sa kanyang mga likhang sining lalo na sa musika. Nagsikap siyang iangat ang kanyang sining sa antas ng kanyang mga kababayan at nagtagumpay siya. Kinikilala ng AJLPP si Magalona dahil hindi lamang siya nagbigay ng aliw kundi inilakip niya ang sining sa buhay ng kanyang bayan at mga kababayan. Kaya nga kanyang rap ay umangkop sa kultura at sining ng Pilipino hindi lamang ng panggagagad ng dayuhan kundi pagpapayaman ng porma nito.

Organicemos la Semana latinoamericana del arte independiente (tags)

Quienes estén de acuerdo con la convocatoria por favor firmen abajo dejando su mail y cualquier dato que consideren útil y, de ser posible, reenvíen a los interesados. Hasta encontrar un medio más idóneo para el intercambio pueden contar todos con esta página www.fotolog.net/iktomi. También pueden visitar http://groups.google.es/group/SELAI SELAI@googlegroups.com

ignored tags synonyms top tags bottom tags