fix articles 12624, a través destring(12) "a través de" invalid name