fix articles 126043, pong Los Angeles Indymedia : tag : pong

pong

BAYAN MUNA Solons hit Arroyo, military over slaying of Bicol BAYAN MUNA Regional Head (tags)

BAYAN MUNA militant lawmakers at the House of Representatives are blaming President Gloria Macapagal-Arroyo and the military for the killing of another Bayan Muna leader in Bicol on New Year’s Eve. News sources today reprted that Rodolfo “Pong” Alvarado,, Bayan Muna Bicol regional chairman and the leftwing party’s 6th nominee in the 2004 elections, was shot dead at his residence in Albay province.

Privilege Speech of ANAKPAWIS Rep. Rafael Mariano (tags)

Ang bumabalot na pasistang terror sa buong Gitnang Luzon laluna sa lalawigan ng Nueva Ecija ay hindi senyales na nagtatagumpay ang AFP laban sa NPA. Bagkus, lalo lamang nitong ginigising ang mayaman at makasaysayang militante at rebolusyonaryong tradisyon ng mamamayan ng Gitnang Luzon sa pakikibaka laban sa tiranya, pang-aapi't pambubusabos tulad ng ipinamalas nila sa nakaraan.

ignored tags synonyms top tags bottom tags