fix articles 119503, jonathan swift Los Angeles Indymedia : tag : jonathan swift

jonathan swift

The President as Businessman (tags)

Trump's gigantic tax cuts will only benefit the rich. Revenue losses of six trillion dollars are expected for the first decade after the Trumpian tax cuts start. Trump sells the illusion that the old order can be restored.

Vie de l'argent (tags)

Il n'y a que la vie de l'argent...

Remembering Edward Said (tags)

Edward Said

Land Day: Why It Matters (tags)

Israel

Remembering Edward Said Five Years On (tags)

Honoring this great man.

ANG MGA MANUNULAT AT ARTISTA SA PANAHON NG GLOBALISASYON (tags)

Kailangang ipaalam sa madla na ang ugat ng mga ideya ng mga naghaharing uri na ipinapakalat ng mga binabayarn nilang mga alagad sa sining at panitikan ay naka-ugat sa kanilang pagnanais na panatiliin ang kaugalian ng kanilang uri.

DEPLETED URANIUM - A HIDDEN LOOMING WORLDWIDE CALAMITY (tags)

The hidden threat to all planetary life from US use of depleted uranium weapons in 4 wars

Please See This Movie - Help Us Get It Way Out Here (tags)

Pretty Please With Sugar On Top?

Downloaders would get fried computer (tags)

Utah senator Orrin Hatch is willing to remotely destroy the computers of illegal music downloaders in an attempt to "teach somebody about copyrights"

ignored tags synonyms top tags bottom tags