fix articles 119143, la liga filipina Los Angeles Indymedia : tag : la liga filipina

la liga filipina

MABUHAY ANG ARAW NG PAGKATATAG NG KATIPUNAN! (tags)

Nagpupugay ang Kilusang Dekada 70, ang organisasyon ng mga aktibista sa Amerika sa araw ng pagkakatatag ng Katipunan, Hulyo 7, 1892- araw ng simula ng pambansang demokratikong rebolusyong ng lumang tipo 1896. Maalalang matapos ng ilang araw ng pagkakatatag ng repormistang La Liga Filipina ni Dr. Jose Rizal noong Hulyo 2 sa Maynila, dinakip ng mga awtoridad Espanol si Rizal at ipinatapon sa Dapitan, sa isla ng Mindanao. Dahil dito namatay ng kusa ang La Liga at ang pumalit na Liga De Compromisarios ni Mabini ay hindi na ring gumana. Sa halip na manahimik, si Andres Bonifacio, Deodato Arellano at Ladislao Diwa sila ay nagpasya na buuin ang Katipunan. Ang tatlong taong ito ay nagpasyang hindi na uubra ang mapayapang paraan at tanging armadong rebolusyon ang kinakailangan para mabago ang kaayusan at tapusin ang kolonyal na paghahari ng bayang Espana sa Pilipinas.

Commemorate the 115th Year of the Founding of the Katipunan, Continue the Unfinished Revol (tags)

On July 7, 1892, three dedicated patriot, Andres Bonifacio, Teodoro Plata and Ladislao Diwa founded the Katipunan, the secret society of patriots in a hosue in Azcaraga Street in Manila. The Katipunan was organized after the Spanish authorities clamped down on the La Liga Filipina, founded by Jose Rizal and only lasted for several days until it was outlawed in July 2, 1892. By August 23, 1896, when the Spanish authorities discovered the organization, it has organized an undeground network of more than 30, 000 members all over the nation it was ready to launch the armed revolution against Spain. Today, we are not farther from the same unjust and repressive conditions under Spain. The US-Arroyo regime on July 15, 2007 will implement a new martial rule system under a law named Human Security Act or the Anti-Terror Law abhorred by the people.

ignored tags synonyms top tags bottom tags