fix articles 108580, philippine coast guard Los Angeles Indymedia : tag : philippine coast guard

philippine coast guard

Filipinos slams US over toxic dumping; renews call for abrogation of VFA (tags)

'Not the trash bin of a superpower': Philippine solons, groups denounce U.S. toxic waste dumping in Subic

BUSH SENDS NUCLEAR AIRCRAFT CARRIER TO THE PHILIPPINES (tags)

With the subservience of the Arroyo regime, Bush continues the political-military intervention in the "killing field" of the Philippines, wasting millions of tax-dollars in suppressing the Moro insurgents and Filipino national-democrats, abetting the horrendous extra-judicial killings and enforced disappearances and widespread poverty and oppression, all in the name of the war against "terrorism," a code-word for popular resistance against global capital's greed and inhumane devastation of the planet.

PANAGUTIN ANG GOBYERNOng US-Arroyo, ,SULPICIO LINES AT DEL MONTE SA SAKUNANG PAGKALIKASAN (tags)

Los Angeles --Mariing kinokondena ng Pesante-USA Gobyernong US-Arroyo,. Silpicio lines at ang Del Monte Philippines sa paggamit at pagbibiyahe ng mga nakakalasong nakamamatay na produktong pestisidyo na ibibiyahe sa lumubog na barko ng Sulpicio Lines. Hinahagkis ng Pesante ang Sulpicio Lines sa pagbibiyahe ng pestisidyong endosulfan. Nakikiisa kami sa grupong KALIKASAN na naghihinala ayon kay Clemente Bautista, national coordinator ng Kalikasan-PNE, na matagal nang Gawain ito ng dalawang kompanya.

ignored tags synonyms top tags bottom tags