fix articles 108300, problema Los Angeles Indymedia : tag : problema

problema

“Problema ang Makata”-Alay Kay Randy maguigad ng Chicago, 1989-2010 (tags)

laging mainit, panahon sa timog amerika lunan daw at pugad ng mga makata silang laging pangarap ang katubusan ng bayang pinakamamahal bansang inalipin at dinusta ng pendehong peninsulares mula sa espanya ng iustradong mga anak, maging apo nila silang lumalangoy sa dugo semilya ng mga de goiti, salcedo't legazpi silang inaruga ng mga indian ng timog amerika pero pambubusabos ang isinukli pa silang nagwasak ng templo ng pagmamahal ng katutubong ritwal at awit ng pag-asa silang nagluklok sa altar ng dusa ng santo't santang mula sa europa ilong matatangos, mangasul-ngasul ang mata!

buscando justicia en mexico (tags)

Nos mandan de aqui para alla

Venezuela: seguridad de Estado = inseguridad personal (tags)

* Este Editorial de El Libertario (# 54, septiembre-octubre 2008, Venezuela) introduce a una edición donde el tema central es examinar, desde el ejemplo venezolano actual, cómo el poder autoritario construye su seguridad en base a la destrucción de la seguridad colectiva.

ignored tags synonyms top tags bottom tags