fix articles 10799, modernization project Los Angeles Indymedia : tag : modernization project

modernization project

PHILIPPINES: High price of electricity is anti-women, anti-poor (tags)

MANILA, Philippines ? In a society where women are mostly in-charge of managing the household budget, higher electricity rates mean additional burdens and deeper indebtedness for Filipino women, especially those who already find it hard to make ends meet.

MEGA PROJECTS NI GLORIA, MEGA DEMOLISYON SA MGA MARALITA (tags)

"MEGA DEMOLISYON at MEGA DISLOKASYON para sa mga maralita at mamamayang Pilipino ang hatid ng mga pangakong MEGA PROJECTS ni Gng. Arroyo na naging pokus ng pangako para sa "kaunlaran" noong inilahad nito ang bersyon ng State of the Nation Address." Ito ang sinabi ni Carmen "Nanay Mameng" Deunida, pambansang tagapangulo ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY).

ignored tags synonyms top tags bottom tags