fix articles 104856, international relations officer Los Angeles Indymedia : tag : international relations officer

international relations officer

PAMAMASISTA NG REHIMENG-US ARROYO, LUMALALA (tags)

Patuloy na lumalala ang ang panggigipit at panunupil ng pasistang rehimeng Arroyo sa mamamayang Pilipino. Ayon sa ulat ng AJLPP mula sa iba’t-ibang panig ng Piipinas, Pinakatampok nitong Agosto ang pagmamanman at harasment sa tatlong upisyal ng Gabriela Network USA. Bagamat nakauwi na sa Amerika ang tatlong myembre ng Gabriela Network-USA, binatikos ni Kinatawan Liza Maza ang pangigipit ng estado sa isang talumpati sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, tatlong myembro rin ng Anakpawis ang dinukot sa Zamboanga del Sur habang pinag-iibayo ang panggigipit sa mamamayang Moro. Umabot na rin sa may 25,000 mamamayang Bangsa Moro sa isla ng Basilan at Sulu ang naging biktima ng pagpapalikas ng military dahil sa pinag-ibayong operasyong military ng AFP sa dalawang lugar. Mahigit na 100 sundalo na ng AFP at ng Abu Sayaff ang napatay sa sunud-sunod na labanan.

WELCOME HOME, ANNALISA AND THE GABNET3! (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP) welcomes the release of the GABNet 3--Dr. Annalisa Enrile (Chairperson), Ninotchka Rosca (Founding Chair, writer) and Judith Mirkinson (International Relations Officer, founding member)--who've been placed by the Philippine Department of Justice in a "watch" list and barred from returning home to the US.

AJLPP JOINS U.S.-WIDE VIGIL FOR GABNET 3, NOW FROM RETURNING HOME (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP) forces joined the women's group GABRIELA Network USA (GABNet) last night that held a US-wide vigil to demand the immediate release of the GABNet 3--Dr. Annalisa Enrile (Chairperson), Ninotchka Rosca (Founding Chair, writer) and Judith Mirkinson (International Relations Officer, founding member)--who've been placed by the Philippine Department of Justice in a "watch" list and barred from returning home to the US. The mass actions in Los Angeles, New York, and San Francisco were held in front of four Philippine Consular offices in the United States on August 13, 2007.

AJLPP JOINS U.S.-WIDE VIGIL FOR GABNET 3, BARRED FROM RETURNING HOME (tags)

The Alliance for Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP) forces joined the women's group GABRIELA Network USA (GABNet) last night that held a US-wide vigil to demand the immediate release of the GABNet 3--Dr. Annalisa Enrile (Chairperson), Ninotchka Rosca (Founding Chair, writer) and Judith Mirkinson (International Relations Officer, founding member)--who've been placed by the Philippine Department of Justice in a "watch" list and barred from returning home to the US. The mass actions in Los Angeles, New York, and San Francisco were held in front of four Philippine Consular offices in the United States on August 13, 2007.

ignored tags synonyms top tags bottom tags