fix articles 100732, college editors guild Los Angeles Indymedia : tag : college editors guild

college editors guild

YOUTH PROTESTS IMELDA MARCOS (tags)

The choice of former first lady Imelda Marcos as "guest of honor" at a youth leadership conference opening in Baguio City on Sunday has raised a furor among education officials, as well as various teacher and student groups. The controversial wife of the late dictator Ferdinand Marcos will be honored for her “contribution to Philippine culture and arts” at the DepEd’s annual National Leadership Training for Student Government Officers at the Teachers Camp. The four-day conference is a project of the DepEd's Center for Students and Co-Curricular Affairs, or CSCA.

WALANG AWAT NA KILOS PROTESTA SA PILIPINAS (tags)

Sunud-sunod na kilos-protesta ang inilunsad nitong nagdaang mga araw, laluna ng mga kabataan, laban sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at sa pagtanggi ng rehimeng Arroyo na alisin ang ipinapataw nitong buwis sa mga ito. Papalaki at papadalas na mga kilos-protesta ng mga kabataan. Umabot sa mahigit 5,000 estudyante at kabataang di nakapag-aaral ang nagmartsa patungong Mendiola nitong Hulyo 18. Sa panawagang “Kabataan at Bayan, Mag-aklas,” nag-walkout ang libu-libong estudyante mula sa kani-kanilang eskwelahan. Iginiit nila ang pagbabasura sa value added tax (VAT) sa langis, ang pagbabasura sa Oil Deregulation Law at ang pagsasabatas sa P125 across-the-board na umento sa sahod.

Current U.S. Intervention in the Philippines* (tags)

Over the past century, the U.S. has been the leading interventionist power in the world often victimizing small independent countries and national liberation movements and using the military as its chief instrument. In many cases, U.S. interventionism leads to wars of aggression. Other methods used are: political and diplomatic pressures; economic pressures and trade sanctions; covert operations; media manipulation; and others.

ignored tags synonyms top tags bottom tags