fix articles 100721, negros oriental Los Angeles Indymedia : tag : negros oriental

negros oriental

Philippines: We condemn extension of Martial Law in Mindanao (tags)

The extension of martial law in Mindanao to the end of 2018 by Congress comes as no surprise to Laban ng Masa (Fight of the Masses). Over the last year and a half, the Senate and the House of Representatives have been completely transformed into pliant tools of President Rodrigo Duterte, with the vast majority of the members of these two chambers surrendering their remaining shred of self-respect to become accomplices to Malacanang’s authoritarian agenda.

Asian Socialism Conference in the Philippines (tags)

The Asian Socialism Conference will be held in Manila from November 28 to 29, 2014. The conference will be capped by the participation of guests and delegates to the November 30 rally in Manila to commemorate Bonifacio Day, a national hero who led the armed struggle in the revolution against Spain.

WOMEN POLITICAL PRISONERS TORTURED IN PHILIPPINES (tags)

Women political prisoners in the Philippines experience torture under the neocolonial regime receiving US tax dollars in aid. We need to protest this barbarity and call on Congress to cut off aid to the Aquino regime and its brutal military and police agencies.

KAWALAN NG USAPANG PANGKAPAYAPAAN : (tags)

Ayon sa nakalap na balita ng PESANTE BULETIN, dahil sa kawalan ng usapang pangkapayapaan, lalong tumitindi ang labanan sa kanayunan sa pagitan ng AFP at ng NPA. Ayon sa mga balita dumarami ang namamatay sa mga sunud-sunod na ambus at labanan sa pagitan ng NPA at ng mga tropa ng armi sa iba't ibang dako ng bansa. Ayon sa PESANTE Buletin hindi interesado ang kasalukuyang pangulo sa usapang pangkapayapaan at sinusunod nito ang utos ng Amerika na lipulin ang MILF at ang NPA sa pamamagitan ng lakas ng militar at ng diumano'y pang-papaunlad.

ARROYO ORDERS AFP TO WIPE OUT NPA IN SAMAR/NEGROS (tags)

More clashes are expected between government soldiers and communist rebels following President Gloria Macapagal- Arroyo’s order for the military to wipe out guerrillas in Samar. Ms. Arroyo issued the order to the military at a visit to Samar last week before she went to her trip abroad. This was according to Lt. Col. Oscar Lasangue, head of the 3rd Civil Relations Group of the Armed Forces of the Philippines. In a phone interview Tuesday, Lasangue said Samar and Negros Island were priorities in the counterinsurgency campaign. He said the military’s job was to reduce rebel strength to allow the Philippine National Police to take over the fight against the communists. The communist New People’s Army, however, insisted on its continued strength in a statement posted on its website.

WALANG AWAT NA KILOS PROTESTA SA PILIPINAS (tags)

Sunud-sunod na kilos-protesta ang inilunsad nitong nagdaang mga araw, laluna ng mga kabataan, laban sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at sa pagtanggi ng rehimeng Arroyo na alisin ang ipinapataw nitong buwis sa mga ito. Papalaki at papadalas na mga kilos-protesta ng mga kabataan. Umabot sa mahigit 5,000 estudyante at kabataang di nakapag-aaral ang nagmartsa patungong Mendiola nitong Hulyo 18. Sa panawagang “Kabataan at Bayan, Mag-aklas,” nag-walkout ang libu-libong estudyante mula sa kani-kanilang eskwelahan. Iginiit nila ang pagbabasura sa value added tax (VAT) sa langis, ang pagbabasura sa Oil Deregulation Law at ang pagsasabatas sa P125 across-the-board na umento sa sahod.

An Appeal to Philippine President Arroyo (tags)

Stop agrarian violence and killing of farmers! Implement agrarian reform in contentious landholdings!

ignored tags synonyms top tags bottom tags