fix articles 10067, graham avenue Los Angeles Indymedia : tag : graham avenue

graham avenue

Karahasang Militar Lumalala: Lider ng KMP, inaresto; pastor, pinatay ng militar (tags)

Kabilang sa mga karumal-dumal na krimen ng rehimeng Arroyo nitong nakaraang mga linggo ang pagpaslang sa isang pastor ng UCCP sa Leyte at pagpatay sa isang aktibista sa Bohol. Sa kanayunan ng Tagum, nagpapatuloy ang sapilitang paglikas ng mga residente dahil sa matitinding operasyong sa kanilang mga lugar. Sa Maynila, mahigit 80,000 residente ang mawawalan ng tirahan dahil sa proyektong riles. Sa Negros, inaresto ang isang lider ng KMP, at sa Palawan, dalawang pinaghihinalaang myembro ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang dinukot ng militar. Isa ring lider-masa sa Cebu ang dinukotat dalawang araw na itinago ng militar bago siya makatakas.

Inside The Mind Of A Black Man Being Denied Justice (tags)

On March 22, 2001, a simple traffic stop by two LAPD officers escalated into a high-speed police pursuit after Raynell Carmichael was mistakenly presumed to be a murder suspect. This pursuit amounted to nothing more than a "police manhunt for a murder suspect" who in fact was no murder suspect at all. The vehicle he was driving was properly registered to his wife, yet according to LAPD spokespersons during the televised pursuit and later in the news, Carmichael was said to be driving a vehicle that was stolen and associated with a murder suspect.

ignored tags synonyms top tags bottom tags