Martin Sheen (AP Photo/Nick Ut)

ap photonick, ap photonick ut, martin, martin sheen, nick ut, photonick, photonick ut, sheen