Brazilian people (Photos by Latuff)

brazilian, brazilian people, rio de janeiro