5.0 Quake Near Hollywood Park, Inglewood, Lennox

 if, felt, inglewood, live, over 100, posted, quake, quake near hollywood park, quake was, responses, san diego, usgs, whittier narrows