Dalai Lama orchestrated terror

 dalai, dalai, dalai lama, dalai lama orchestrated, lama, lama orchestrated, lama orchestrated terror, orchestrated, orchestrated terror, terror