imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

BINATIKOS ANG PAHAYAG NI AQUINO III

by Alliance-Philippines Tuesday, Aug. 09, 2011 at 1:11 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0995 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

-Ayon sa grupong tagapamalita ng ALLIANCE NEWS na nakabase sa Los Angeles, Ipinahayag ngayon ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na pawang kasinungalingan at panakip-butas ang laman ng talumpati ni Benigno Aquino III sa pagbubukas ng reaksyunaryong kongreso noong Hulyo 25. Pilit niyang pinalalabas na gumaganda na ang kalagayan ng bansa at patuloy ang mga pagbabago. Tinangka niyang ibalik ang tiwala ng mamamayan sa reaksyunaryong gubyerno. Pero sa desperasyon niyang takpan ang katotohanan, lalo lamang niyang ihiniwalay ang kanyang rehimen sa mamamayan. Dinagdagan lamang ni Aquino ang kawalan ng tiwala at pag-asa ng bayan sa naghaharing sistema.

ALLIANCE NEWS

Agosto 07, 2011

BINATIKOS ANG PAHAYAG NI AQUINO III

Los Angeles--Ayon sa grupong tagapamalita ng ALLIANCE NEWS na nakabase sa Los Angeles, Ipinahayag ngayon ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na pawang kasinungalingan at panakip-butas ang laman ng talumpati ni Benigno Aquino III sa pagbubukas ng reaksyunaryong kongreso noong Hulyo 25.

Pilit niyang pinalalabas na gumaganda na ang kalagayan ng bansa at patuloy ang mga pagbabago. Tinangka niyang ibalik ang tiwala ng mamamayan sa reaksyunaryong gubyerno. Pero sa desperasyon niyang takpan ang katotohanan, lalo lamang niyang ihiniwalay ang kanyang rehimen sa mamamayan.

Dinagdagan lamang ni Aquino ang kawalan ng tiwala at pag-asa ng bayan sa naghaharing sistema.

Panay Ilusyon

Gusto ni Aquino na likhain ang ilusyon ng pagbabago at pagsulong sa ilalim ng kanyang rehimen. Pero walang silbi ito sa mamamayan na araw-araw ay lugmok sa lumalalang kahirapan. Walang awat ang pagdurusa nila sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ng pagkain at iba pang bilihin.

Laganap ang disempleyo at mababa ang sahod. Nangangabulok ang mga pampublikong ospital at paaralan. Milyun-milyong pamilya ang walang disenteng tirahan. Laganap ang sakit, pagkawasak ng kalikasan at samutsaring mga suliraning panlipunan at pangkabuhayan.

Binuhay ni Aquino ang pagbira niya sa korapsyon ng nagdaang rehimeng Arroyo sa layuning muling makuha ang suporta ng bayan at paasahin silang may magbabago sa ilalim ng kanyang paghahari. Subalit hindi niya mapagtakpan na matapos ang isang taon ay nabigo siyang kasuhan, litisin at parusahan si Gloria Arroyo at ang mga kasabwat niya sa malalaking kaso ng pandarambong at korapsyon. Ang paglitaw naman ng “Kamag-anak, Kaklase, Kabarkada, Kabarilan, Inc.” ay naglalantad sa nagpapatuloy na sistema ng kronyismo.

Pinalalabas ni Aquino na sumusulong ang ekonomya batay lamang sa upinyon ng gubyernong US at ng mga dayuhang ahensya sa credit rating (paggagrado sa tiwala sa pagpapautang). Subalit tahimik na tahimik siya tungkol sa kalunus-lunos na kalagayan ng mayorya ng mga manggagawa, magsasaka, karaniwang empleyado, tauhan ng gubyerno at mga walang hanapbuhay.

Isang milyong trabaho raw ang nalikha noong nakaraang taon. Subalit hindi niya sinabi kung papaano iyon nalikha. Hindi niya binanggit na mahigit isang milyong mamamayan din ang nadagdag sa pwersa ng paggawa noong nakaraang taon. Na araw-araw ay sinisipa sa kanilang mga trabaho ang mga manggagawa matapos ang kanilang tatlong-buwang mga kontrata. Wala pa rin siyang plano para malawakang lumikha ng empleyo sa mahigit nang 11 milyong wala o kulang ang trabaho.

Tagasunod lamang ng IMF ang mga upisyal sa ekonomya ni Aquino. Tumatangging tugunan ng mga ito ang iginigiit ng mga lokal na industriya at manupaktura na palakasin ang lokal na produksyon at merkado at bawasan ang pagsalalay sa mga dayuhang kalakal. Nagmamatigas ang mga ito na ituloy ang mga pinaglumaan nang patakarang nagtataguyod sa liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan, pribatisasyon ng mga pag-aari ng estado at deregulasyon ng operasyon ng mga dayuhang pribadong mamumuhunan.

Nitong nakaraang dalawang dekada, nagiba na halos lahat ng probisyon ng konstitusyon ng 1987 na pumapatungkol sa pangangalaga ng pambansang patrimonya. Kung matuloy ang dati nang mga balak na pagbabago sa konstitusyon, tiyak na malulubos na ang panibagong kolonisasyon ng ekonomya ng Pilipinas.

Ipinagmalaki ni Aquino ang paglago ng produksyon ng palay, kahit pa ang katotohana’y ibinunsod lamang iyon ng pagbawi sa lupang natuyuan noong nagdaang taon. Walang pagbabago sa produktibidad ng lupa. Nabawasan daw ang importasyon ng bigas subalit hindi naman inutusan ang NFA na paramihin ang binibiling palay sa mga magsasaka upang baklasin ang monopolyo rito ng malalaking negosyanteng komprador kasabwat ang malalaking burukrata. Patuloy pa rin siyang nagbibingi-bingihan sa sigaw para sa tunay na reporma sa lupa sa Hacienda Luisita na pag-aari ng kanilang angkan.

Walang maipagmalaki si Aquino na solusyon sa kahirapan kundi ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Sa pagtanggap ng limos na ilanlibong piso kada buwan, ang tinaguriang “pinakamahihirap” na pamilya ay pinapaniwalang makaaahon sila sa kahirapan nang hindi nilulutas ang saligang mga suliranin ng kawalan ng lupa, malawakang disempleyo at iba pang ugat ng kanilang pagdarahop.

Walang tugon si Aquino sa mga pundamental at maiinit na usaping inihahapag ng mamamayan. Iginigiit ng bayan ang trabaho, dagdag sahod, reporma sa lupa at pagrespeto sa karapatang-tao. Sigaw nila ang pagwawakas sa pagtaas sa presyo ng langis at nasyunalisasyon ng industriya ng langis. Sigaw nilang wakasan ang demolisyon ng mga bahay ng mga maralitang lunsod. Sigaw nilang wakasan ang panghihimasok militar ng US sa Pilipinas at ang pakikialam nito sa problema sa Spratly Islands.

Walang kapayapaan

Hindi tinukoy ni Aquino na prayoridad ang usapang pangkapayapaan ng kanyang gubyerno at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Hindi pa rin niya tinutupad ang pangakong palalayain ang lahat ng konsultant ng NDFP sa usapan. Labintatlo sa kanila ang nananatiling nakapiit. Nagpapakakupad ito sa usapang pangkapayapaan, pero paspas naman ang mga operasyon ng mga pasistang tropa nito sa kanayunan. Kaliwa’t kanan ang mga paglabag sa karapatang-tao sa isinasagawa nitong “peace and development operations.”

Ang “state of the nation address” ni Aquino ay reaksyunaryo, maka-imperyalista at anti-mamamayang talumpating puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Desperado itong pagdulog sa bayan na magtiwala sa bulok at lugmok-sa-krisis na malakolonyal at malapyudal na sistema.

Subalit maling-mali si Aquino at ang kanyang mga gabay na Amerikano sa pag-aakalang maililigaw nila ang mamamayan mula sa landas ng rebolusyonaryong paglaban sa pamamagitan ng gayong mga hungkag na deklarasyon at mga gimik sa pulitika.

Sa harap ng lumalalang kahirapan at kaapihan, lalong namumulat ang mamamayang Pilipino sa pangangailangang isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka na siyang tanging tuwid na daan tungo sa pambansa at panlipunang paglaya. Pinatutunayan ito ng patuloy na paglaki at paglakas ng Bagong Hukbong Bayan at ng pag-igting ng mga pakikibakang masa sa unang taon ng rehimeng US-Aquino.

*************

Report this post as:

Local News

Change Links September 2018 posted S02 10:22PM

More Scandals Rock Southern California Nuke Plant San Onofre A30 11:09PM

Site Outage Friday A30 3:49PM

Change Links August 2018 A14 1:56AM

Setback for Developer of SC Farm Land A12 11:09PM

More problems at Shutdown San Onofre Nuke J29 10:40PM

Change Links 2018 July posted J09 8:27PM

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 7:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 7:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 11:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J11 6:58AM

Watch the Debate: Excluded Candidates for Governor of California M31 5:20AM

Change Links June 2018 posted M28 7:41AM

The Montrose Peace Vigil at 12 Years M22 8:01PM

Unity Archive Project M21 9:42AM

Dianne Feinstein's Promotion of War, Secret Animal Abuse, Military Profiteering, Censorshi M17 10:22PM

CA Senate Bill 1303 would require an independent coroner rather than being part of police M10 9:08PM

Three years after OC snitch scandal, no charges filed against sheriffs deputies M10 8:57PM

California police agencies violate Brown Act (open meetings) M02 8:31PM

Insane Company Wants To Send Nuke Plant Waste To New Mexico A29 11:47PM

Change Links May 2018 A27 8:40AM

Worker-Owned Car Wash on Vermont Closed A27 5:37AM

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A13 12:39AM

lausd whistle blower A11 6:58AM

Website Upgrade A10 10:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 8:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 6:58PM

Change Links April 2018 A01 6:27PM

More Local News...

Other/Breaking News

OUR HOUSE Grief Support Center Celebrates 25 Years with the House of Hope Gala S24 7:10PM

Against the Rent Madness and For a Nonprofit Orientation! S24 11:56AM

Cybermonde, cyberguerre, cyberespace, cyberterrorisme S24 6:35AM

Paraphysique de psychosomatique S22 6:58AM

Chuck Grassley: Women Abusing, Animal Murdering, Illegal War Supporting Criminal S22 2:58AM

Finance Capitalism and the Digital Economy S21 4:45PM

Muselières syndicales, muselières patronales S21 7:19AM

Jeff Bezos, Amazon, The Washington Post, Whole Foods, Etc S21 2:50AM

Why Choose Nut Milk Over Cows' Milk S21 1:01AM

Antrhopocène, le grand effondrement S19 9:53AM

Abolir l'économie S18 11:18AM

The Dictatorship of Corporations S17 5:26PM

18 Lethal Consequences Of Hunting S17 3:13PM

Paraphysique de l'outplacement déontologue S15 6:51AM

Shopping du bashing S14 8:42AM

After Lehman Brothers, Experts Say Global Financial Crisis Can Happen Again S13 8:28PM

“Animaniacs in Concert!” Starring Voice Legend Rob Paulsen S12 9:30PM

Probabilités de fin d'humanité S12 6:49AM

Florida Area of Migrant Farmworkers Denied Right to Construct Health Clinic near NaplesCIW S11 2:57AM

Steer clear of work morality! S09 12:10PM

The Shortwave Report 09/07/18 Listen Globally! S06 11:23PM

August 2018 Honduras Coup update S06 12:28PM

Brett Kavanaugh Filled The 5th Circuit With Execution Judges S06 6:14AM

Augusta Georgia Woman Gets 5 Year Prison Sentence for Writing About Russians Crime Acts S05 8:29AM

Paraphysique de contextualité S05 8:29AM

Crisis Regulation in Global Capitalism S03 3:39PM

Ex-voto de réification S03 10:24AM

Please Oppose Warmonger, Execution and Torture Supporting Bush Operative Brett Kavanaugh A31 10:45PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy