We had a server outage, and we're rebuilding the site. Some of the site features won't work. Thank you for your patience.
imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Hinggil sa Desisyon ng Korte Supremang Corona laban sa Pangkating Aquino pabor sa pangkat

by Alliance-Philippines (AJLPP) Wednesday, Dec. 08, 2010 at 11:59 PM
magsasakakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Bvld. Los Angeles, CA 90026

Ipinahayag ngayon ng Alliance-Philippines o AJLPP nakabase sa Amerika na ang nakaraang desisyong Korte Supremang Corona na pinili ni GMA na nagbasura sa bisa ng Truth Commission na nilikha ng pangkating Aquino III ay patunay na pinaglalaruan lamang ng kasalukuyang rehimeng Aquino III at ng nakaraang pasistang rehimeng GMA ang masang Pilipino. Sinabi din ng AJLPP na tiyak na gagawing katwiran ng rehimeng Aquino III na hindi niya kayang usigin si GMA dahil sa utos ito ng batas at kunwang susunod na batas.Isang tunay na moro-moro at sarswelang dinerekta ng amo niyang Imperyalismong US. Makasaysayang ang araw na ito ng Disyembre 7 dahil ito ay pataksil na salakay ng Hapon laban sa Amerika noong Disyembre 7, 1941 sa Pearl Harbor, Hawaii. Kahalintulad ito ng atake ng Korte Suprema ni Corona sa masang Pilipino.

Hinggil sa Desisyon ...
al__s_12-10-09_pix_004.jpg, image/jpeg, 1600x1200

Alliance News
Disyembre 07, 2010

Hinggil sa Desisyon ng Korte Supremang Corona laban sa Pangkating Aquino pabor sa pangkating GMA.

Los Angeles- Ipinahayag ngayon ng Alliance-Philippines o AJLPP nakabase sa Amerika na ang nakaraang desisyong Korte Supremang Corona na pinili ni GMA na nagbasura sa bisa ng Truth Commission na nilikha ng pangkating Aquino III ay patunay na pinaglalaruan lamang ng kasalukuyang rehimeng Aquino III at ng nakaraang pasistang rehimeng GMA ang masang Pilipino.

Sinabi din ng AJLPP na tiyak na gagawing katwiran ng rehimeng Aquino III na hindi niya kayang usigin si GMA dahil sa utos ito ng batas at kunwang susunod na batas.Isang tunay na moro-moro at sarswelang dinerekta ng amo niyang Imperyalismong US.

Makasaysayang ang araw na ito ng Disyembre 7 dahil ito ay pataksil na salakay ng Hapon laban sa Amerika noong Disyembre 7, 1941 sa Pearl Harbor, Hawaii. Kahalintulad ito ng atake ng Korte Suprema ni Corona sa masang Pilipino.

Sampal din ito sa pagdiriwang ng International Human Rights Day sa Disyembre 10. Paano pa ito ipagdiriwang kung ang Korte Suprema mismo ang sumasalakay laban sa karapatang pantao?

Para sa AJLPP mahina ang katwiran ni Aquino III na kailangan niyang sumunod ng batas. Ngunit sa kabilang panig , alam ng lahat na kapag para sa interes nila sila ang bumabaluktot sa batas sa napakaraming pagkakataon ito naman ang kanilang ginagawa.

May bahid pulitikang Korte Suprema ni Corona

Inaasahan ng lahat ang makaisang panig na desisyong Korte Suprema na pumapabor sa kanilang patron. Dapat lamang na din hindi umasa ang masang Pilipino sa mga burges na Korteng ito dahil ginagawa lamang nilang laro ang espektakulong legal.

Mismong ang Korte Supremang paghahari ni Corona ang nagsabing sila ay mayoryang itinalaga ni GMA. Patunay nitong lahat ng desisyong ng Korte Supremang Corona ay may kulay pulitika na di nila maiiwasan.

Walang maasahang katarungan ang masang Pilipino sa Korteng itinalaga ng mga pangkating namumuno sa naghaharing uri tulad ng Korte Suprema ni GMA. Pinapatunayan lamang ng desisyong ito ang kasabihang Hindi lahat ng legal ay moral.

Walang Katarungan sa Ilalim ng Sistemang Burges

Dapat lamang matuto ang masang walang Korte Suprema na kumampi sa masa at sa kanilang makatarungang pakikibaka. May iilang tao o mahistrado lamang na nakakaalam ng batas at may konsesya ang tataliwas dito subalit sila ay iilan lamang at hindi sila ang sistema.

Batbat ang kasaysayan ng mga desisyong ng mga korteng pumanig sa gobyerno at nagaharing uri. Bahagi sila ng mapangaping sistema at kung magdesisyon man ng pabor sa masa ito ay sapilitan. Ito ay dahil naapejtuhan pa rin sila ng opinyong publiko.

Patunay lamang ang katarungan ay matatamo ng masa sa kanilang magiting na pakikibaka at wala silang maasahang katarungan sa ilalim ng mapang-aping sistemang malakolonyal at malapyudal na pinaghaharian ng Imperyalismo at ng kaniyang mga tuta sa Pilipinas.

MAKIBAKA TUNGO SA ISANG TUNAY MAKATARUNGAN SISTEMA!

USIGIN AT PARUSAHAN ANG PANGKATING GMA!


Pambansang Kalihiman
AJLPP

Disyembre 07, 2010
Report this post as:
Share on: Twitter, Facebook, Google+

add your comments


© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy