imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA.

by PESANTE-USA Sunday, Aug. 22, 2010 at 11:57 AM
magsasakapil@hotmail.com 818-749-0272 337 Glendale Blvd. Los Angeles, Ca 90026

Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis. Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan. Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

PESANTE BULETIN

Agosto 21, 2010

ILANTAD AT LABANAN ANG MONOPOLYONG AQUINO-COJUANCO SA LUPA.

Los Angeles—Para sa PESANTE-USA, ang grupong nagtataguyod nginteres ng mga magsasaka sa Amerika ,ang kaso ng Hacienda Luisita ay sumisimbolo sa malakolonyal at malapyudal na sistemang gumagapos sa bansa sa pagkaatrasado at walang katapusang krisis.

Ang Hacienda Luisita katulad ng mga malalaking asyenda sa Pilipinas at mga lupaing ari ng mga pamilyang asendero-kapitalista ay salaysay ng masidhing pagsasamantala at pang-aapi, maigting na makauring tunggalian atpakikibaka para sa matagal nang minimithing katarungang panlipunan.

Katulad ng Hacienda San Antonio-Santa Isabel sa Isabela,Hacienda Looc sa Batangas, Legarda , Prieto( may-ari ng Inquirer at may monoployo sa media) San Roque North Triangle at Tuazon Estates sa syudad ng Maynila mismo ay patunay ng walang lubay na maniobra at pakana ng angkang asendero pang mapanatili ng kanilang monopolyo sa asyenda at hadlangan ang pamamahagi nito sa mgamagsasaka, manggagawang bukid at maralitang taga-lunsod.

Sa deklarasyon ni Aquino III na "hustisya para sa masa hind ipara sa kanyang ama" ( na pinapatay ni Marcos noong 1983) walang maasahang reporma sa lupa. Lalo't hawak uli ng angkan ang Malacañang, malakas ang kanilang loob na gumawa ng gayong mga maniobra.

Tanong ng masa: Kung hindi mabigyan ni Cory at Noynoy ng katarungan ang pagpatay sa ama ( Ninoy Aquino noong 1983) paano pa kaya ang taumbayan? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi nila maipamigay ang lupa ng HL?

Maniobrang Cojuanco

Maliwanag ang sagot dito. Nito lamang nagdaang linggo, nagpakana ang mga Cojuangco ng huwad na "compromise agreement" na isinalaksak sa lalamunan ng mga magsasaka at manggagawang bukid gamit ang pwersa,panlilinlang, panunuhol at panghahati.

Pinalalabas sa huwad na kasunduan na sumasang-ayon ang mgamagsasaka at manggagawang bukid sa pagpapatuloy ng Stock Distribution Option(SDO) sa halip na pamamahagi ng lupa. Malinaw na ang layunin nito ay pangunahanang pagdinig ng Korte Suprema sa petisyon para pawalambisa ang temporary restraining order sa utos ng Presidential Agrarian Reform Council (PARC) noong 2005 na ipailalim na ang asyenda sa sapilitang pamamahagi.

Ang panunumbalik ng mga Cojuangco sa poder ay muling nagpapatampok sa pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa sa asyenda at sa paggamit ngkapangyarihan para supilin ang paglaban ng mga magsasaka at manggagawang bukid.

Ang pagtangging ipamahagi ang Hacienda Luisita ang pinakamalaking usapingnakaambang bumakbak sa balatkayo ni Aquino bilang tagapaghatid ng makabuluhang pagbabago. Ipinakikita ng nag-iibayong makauring tunggalian sa asyenda na ang kanyang paghahari ay walang pinagkaiba sa lahat ng nagdaang rehimeng pawangnagsilbi lamang sa interes ng malalaking asendero, kumprador at mga dayuhan.Inilalagay nitong muli sa atensyon ng buong bayan ang kaapihan at paghihirap ngmga magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita pati na sa marami pangasyenda sa buong bansa.

Makasaysayang Pagsasamantala

Mula nang itayo ang papet na republika noong 1946, pawang huwad at panlilinlangang mga programa sa reporma sa lupa na ipinatupad ng mga nagharing rehimen. Sahalip na malutas ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala at pang-aapi sa mgamagsasaka, sumahol pa ito sa pagdaan ng mga dekada.

Lalong lumaki ang konsentrasyon ng lupa sa kamay ng mga luma at bagong panginoong maylupa at sa mga dayuhang imperyalistang korporasyon. Sangayon, mula sa mahigit na 500 pamilya noong 1970 may 200 pamilya na lang ang may monoployo sa lupa. Sa kabilang banda, lalong dumami ang mga magsasakang walang sariling lupa.

Sa harap ng nag-iibayong kahirapan at kagutuman ng mga magsasaka, patuloynilang ipinaglalaban ang tunay na reporma sa lupa sa lahat ng posiblenglarangan. Anumang pagsisikap ang gawin ng reaksyunaryong rehimen para sila'ylinlangin, patahimikin at supilin, walang tigil na tutuligsain at lalabanan ngmga magsasaka ang bogus na CARP, ang mapanlinlang na pagpapatuloy nito sa anyong CARPER, ang pakanang SDO at iba pang katulad na panloloko.

Batid ng masang magsasaka at mga manggagawang bukid na hindi basta bibitiwan ngpamilyang Cojuangco ang malawak na asyenda. Mula nang manahin ang asyenda samga kolonyalistang Espanyol at palawakin pa ito sa mga sumunod na dekada,nagpakasasa ang pamilyang Cojuangco sa pawis at dugo ng mga magsasaka atmanggagawang bukid.

Lalong walang balak ang mga Cojuangco na bitiwan ang asyendangayong bilyun-bilyong piso na ang kinikita nila sa operasyong komersyal at mala-industriyal tulad ng San Miguel, COCOFED abtp. Kinakamkam pa ni Cojuancoang mga lupa sa Isabela para pagbubungkal ng uling (coal ) at cassava kahit may monopolyo na sa asukal, bakahan atplantasyong goma sa Mindanao

Samantala, patuloy na ipinagkakait ang katarungangpanlipunan sa mga tagabungkal ng lupa at lumikha ng yaman ng mga Cojuangco.

Labanan ang Pydudalismo

Ang laban sa Hacienda Luisita ang sagisag ngayon ng pakikibaka para sa tunay nareporma sa lupa sa buong bansa. Nagiging sentro din ito ngayon ng paglaban sareaksyunaryong rehimeng Aquino.

Sa pagkatig ni Aquino sa mga Cojuangco sa mahigpit napagtutol nito sa reporma sa lupa, inilinaw na niya ang kanyang paninindiganlaban sa masang magsasaka at mga manggagawang bukid.

Dapat mahigpit na panghawakan at ibandila sa lahat ng sulok ng bansa ang labansa Hacienda Luisita. Pagsilbihin itong mitsa ng iba pang malalaking laban ng masangmagsasaka at di mamatay-matay na gatong sa nag-uumalab na kahilingan ng masangmagsasaka sa buong bansa para sa tunay na reporma sa lupa, anuman ang mgabalakid dito.

Kaalinsabay nito, patuloy na ibubwelo ang tunay na reporma sa lupa sa buong bansa. Tiyak namagkakamit ito ng malalaking tagumpay sa mga darating na panahon para sa lahat ng magsasakang Pilipino!

***********

**********

Report this post as:

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

What does the Quran Say About Islamic Dress?? A21 4:15PM

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

Amy Goodman interview on cell phone safety A08 10:29PM

Mesa, Arizona police officer kills unarmed white man A08 9:50PM

Israeli leaders should be prosecuted for war crimes A08 9:48PM

Paraphysique de l'autorité A08 12:11AM

Two Podcasts on fbi corruption A06 10:13PM

Fbi assassins assault & try to kill DAVID ATKINS A06 7:29PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy