We had a server outage, and we're rebuilding the site. Some of the site features won't work. Thank you for your patience.
imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

HINGGIL SA PAPASOK NA REHIMENG AQUINO

by PESANTE-USA Monday, Jun. 07, 2010 at 5:09 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, Ca 90026

Nanalo si Noynoy Aquino dahil sa bago maghalalan siya ang pinili ng mga imperyalistang Amerikano at mga lokal na naghaharing uri ng malalaking komprador at asendero na maging bagong pangulo ng naghaharing sistema. Sa kabila ng pagkukunwaring umaasa siya sa piso-piso mula sa karaniwang mga tao, sa kanya idinagsa ng malalaking negosyanteng dayuhan at Pilipino ang kanilang suporta sa kampanya. Sa kalaunan ng kampanya, hinigitan ni Noynoy si Manny Villar sa paglikom at paggamit ng pera para sa iba't ibang tipo ng propaganda. Sinuportahan si Noynoy ng malaking mass media. Tuso sa propaganda ang mga alalay niya. Para mapagtakpan ang kasalatan niya sa track-record at kakayahan, pinatingkad ng kanyang media handlers ang palagay na siya ay malinis na tagapagmana ng tatay at nanay niya at ang pagbatikos sa korapsyon ng rehimeng Arroyo. Kaugnay nito, sa pariralang Villaroyo, tumalab ang hambalos ng kampong Noynoy na ahente ni Arroyo si Villar dahil hindi siya umaatake kay Arroyo. May mga palatandaan din na sa automated electoral system ng Smartmatic, na kontrolado ng US at mga ahente nila, may naganap na preprogramming para panaluhin sina Aquino at Binay. Halatang kinabigan ng napakalaking boto sina Manny Villar at Loren Legarda. Overkill at di kapanipaniwala ang biglang pagbagsak nila. May mga ulat na matataas na kinatawan ng CIA, pamilya ni Aquino at rehimeng Arroyo ang nagpasya sa pre-programming anim na linggo bago araw ng halalan. Ang pag-uusap nina Pinky Aquino-Abellada at Ginang Arroyo ang nagbigay daan sa ganitong areglo.

PESANTE NEWS
Hunyo 6, 2010

( NOTA: Inilahala ng Pesante-USA ang panayam na ito para sa pagbibigay alam sa publiko sa mga pangyayari sa Pilipinas-- Editor)

PANAYAM KAY PROP. JOSE MARIA SISON
HINGGIL SA PAPASOK NA REHIMENG AQUINO

Ni Ilang-Ilang Quijano
Pinoy Weekly

1. Bakit sa palagay ninyo nanalo si Noynoy Aquino sa nagdaang eleksiyon?

Jose Ma. Sison, FB status pic.
JMS: Nanalo si Noynoy Aquino dahil sa bago maghalalan siya ang pinili ng mga imperyalistang Amerikano at mga lokal na naghaharing uri ng malalaking komprador at asendero na maging bagong pangulo ng naghaharing sistema. Sa kabila ng pagkukunwaring umaasa siya sa piso-piso mula sa karaniwang mga tao, sa kanya idinagsa ng malalaking negosyanteng dayuhan at Pilipino ang kanilang suporta sa kampanya.

Sa kalaunan ng kampanya, hinigitan ni Noynoy si Manny Villar sa paglikom at paggamit ng pera para sa iba't ibang tipo ng propaganda. Sinuportahan si Noynoy ng malaking mass media. Tuso sa propaganda ang mga alalay niya. Para mapagtakpan ang kasalatan niya sa track-record at kakayahan, pinatingkad ng kanyang media handlers ang palagay na siya ay malinis na tagapagmana ng tatay at nanay niya at ang pagbatikos sa korapsyon ng rehimeng Arroyo. Kaugnay nito, sa pariralang Villaroyo, tumalab ang hambalos ng kampong Noynoy na ahente ni Arroyo si Villar dahil hindi siya umaatake kay Arroyo.

May mga palatandaan din na sa automated electoral system ng Smartmatic, na kontrolado ng US at mga ahente nila, may naganap na preprogramming para panaluhin sina Aquino at Binay. Halatang kinabigan ng napakalaking boto sina Manny Villar at Loren Legarda. Overkill at di kapanipaniwala ang biglang pagbagsak nila. May mga ulat na matataas na kinatawan ng CIA, pamilya ni Aquino at rehimeng Arroyo ang nagpasya sa pre-programming anim na linggo bago araw ng halalan. Ang pag-uusap nina Pinky Aquino-Abellada at Ginang Arroyo ang nagbigay daan sa ganitong areglo.

2. Sa yugtong ito, sinasabing optimistiko pa ang sentimiyentong publiko hinggil sa papasok na administrasyon. Magtatagal ba ang optimismong ito?
Noynoy Aquino, FB pic.


JMS: May optimismo sa sentimyentong publiko dahil sa tapos na ang kasuklam-suklam na rehimeng Aquino at umaasa ang marami na tutuparin ni Aquino ang malalaking pangako niya na papanagutin si Gloria M. Arroyo at mga kasapakat niya sa maraming krimen ng korupsiyon at paglabag sa karapatang tao.

Iba't ibang partido at organisasyon ang nagtutulak kay Noynoy na tuparin niya ang mga pangako niya. Pati ang National Democratic Front of the Philippines ay gumawa ng pahayag para hamunin ang papasok na rehimeng Aquino na tuparin ang mga pinangakamahalagang pangako sa loob ng unang 100 araw para mapahusay ang kapaligiran at takbo ng muling pag-uusap tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng NDFP at reaksyonaryong gobyerno.

Kung sa loob ng 100 araw walang maipapatupad si Noynoy na mahalagang pangako at patuloy na lumubha ang krisis sa ating bayan, ikakamuhi ng malawak na masang Pilipino ang rehimeng Aquino at si Noynoy mismo bilang taksil at mapanlinlang sa bayan. Mapapatunayan na si Aquino ay dummy lamang ng sabwatang imperyalistang Amerikano't lokal na naghaharing uri na kinabibilangan ng pamilyang Arroyo at pamilyang Aquino. Alam naman ng lahat na sa mahabang panahon magkasabwat ang dalawang pamilyang ito.

3. Paano masisiguro ng kilusang masa na mapapanagot si Gloria M. Arroyo sa kanyang mga krimen laban sa taumbayan?

JMS: Dapat maging mapagmatyag, maagap at militante ang kilusang masa. Laging tandaan na kabilang sina Arroyo at Aquino sa mga nagsasamantalang uri. Magkaribal sila sa paligsahan ng pagkamit ng mas malaking kapangyarihan at kayamanan. Subalit sa pagharap at paglaban sa mithiin at interes ng masa ng mga mamamayan ay magkasabwat pa rin sila. Kaya nilang magkaisa para manlinlang sa masang inaapi at supilin ang kilusang masa laban sa pagsasasamantala, pang-aapi at pangungurakot sa loob ng realsyonarytong gobyerno.

Kahit hindi na presidente si Arroyo, may kapangyarihan pa siya. Tagapangulo siya ng Lakas-KAMPI. Tiniyak niya na mga tao niya ang may kontrol sa Korte Suprema, Sandigangbayan at Ombudsman at ilang malaking kaso laban sa kanya ay pinawalang-saysay. Tiniyak niya na marami pang gobernador at mayor ang nasa Lakas-KAMPI. Tiniyak niya rin na may tuwirang bahagi pa siya sa kapangyarihan. Pinangungunahan niya ang bloke ng Lakas-KAMPI sa loob ng Kamara ng mga Representante.

Puedeng sikapin ni Arroro na siya o alipuris niya ang maging Speaker o kaya makipagkasundo kay Aquino na ang alipuris nito ang maging Speaker bastat huwag papanagutin si Arroyo sa kanyang mga krimen at huwag ding ilagay si Aquino sa pangamba ng impeachment sa hinaharap. Puedeng alamin ng kilusang masa ang takbo ng mga alignment at realignment sa loob ng Kongreso dahil may mga progresibong kongresista.

Pinakaimportante sa lahat ang matatag na paninindigan ng kilusang masa laban sa mga krimen ni Arroyo at ang puspusang pagsisikap nito na a papanagutin siya. Dapat ding matyagan at labanan ang posibleng pagsabwatan ng mga Aquino at mga Arroyo. Papanagutin si Aquino kapag hindi niya tuparin ang pangakong papanagutin si Arroyo. At abangan din ang mga bagong alon ng krimeng tiyak na susulpot mula sa bagong rehimen.

4. Nangako si Aquino na aaksiyunan ang pinakatampok na mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Ano ang palagay ninyo sa pangako niyang ito?

JMS: Tingnan natin kung kaya ni Aquino na tuparin ang kanyang pangako. Kung seryoso siya, marami siyang magagawa sa loob ng unang 100 araw para magkaroon ng hustisya hinggil sa mga kaso ng abduction, illegal detention, torture at extrajudicial killings. Mahusay ang dokumentasyon ng mga kaso. Mainam kung may mabuting magagawa siya.

Subalit may mga nakaambang dahilan na umurong siya sa kanyang mga pangako. Nariyan ang pagkatakot sa kabuaan o sa ilang bahagi ng reaksyonaryong hukbo at kapulisan. Maaring hindi niya kayang isipin at gawin ang pagbalasa sa mga opisyales ng militar at pulis para lumikha ng mga kondisyong paborable sa pagpapatupad ng hustisya tungkol sa maraming kaso ng paglabag sa mga karapatang tao sa panahon ni Arroyo.

Pero puede ring walang usapin ng pagkatakot ni Noynoy sa militar at pulis. Sa kabila ng sinabing pag-ayaw niya sa paglabag sa mga karapatang tao, malamang pa rin na manginigabaw sa kanya ang pagkatig sa sakim at brutal na katangian ng reaksyonaryong estado at ng kanyang uring malaking komprador-asendero at pagsunod sa patakaran at utos ng mga imperyalistang Amerikano tungkol sa paggamit ng militar, pulis at mga paramilitar para supilin ang mga rebolusyonaryong pwersa at pati ang mga legal na demokratikong pwersa.

5. Naging aktibo sa red-baiting ang ilang indibidwal sa kampo ni Aquino noong panahon ng kampanya. May indikasyon ba ito sa magiging sitwasyong pangkarapatang pantao, at sa usapang pangkapayapaan, sa ilalim ng administrasyong Aquino?

JMS: Malakas na indikasyon o maliwanag na hudyat ng kung ano ang magiging patakaran ni Aquino tungkol sa usaping karapatang tao at usapang pangkapayaan ang aktibo at garapal na Red-baiting na ginawa ng mga tampok na alipuris niya sa panahon ng kampanya.

Ipinihiwatig ni Aquino mismo sa isang talumpati sa mga dayuhang koresponsal na hindi niya kailangan ang usapang pangkapayapaan dahil kaya niya ang pasipikasyon o pagsupil sa kilusang rebolusyonaryo sa pamamagitan ng sabay na paggamit na lakas militar at umano'y patakaran na may apat na bahagi: 1) mahusay na pamamahala (good governance), 2) paghatid ng serbisyo sosyal (delivery of social services), 3) ekonomikong rekonstruksyon at pagpapaunland at 4) mga reporma sa seguridad.

Lumilitaw na pinili siya ng mga imperyalistang Amerikano at mga malalaking komprador-asendero na maging presidente dahil sa nakita nila sa Hacienda Luisita massacre at sa mga sumunod na pamamaslang sa Tarlac ang hilig at kakayahan niyang gumamit ng dahas laban sa mga anakpawis at mga tinaguriang kumunista at kung gayon ay maasahan siyang magpatupad sa umanoy patakarang anti-terorista at partikular sa US Guide to Counterinsurgency.

May mga indikasyon na lulubha pa pa kaysa sa noong mga panahon nina Marcos, Cory Aquino at Arroyo ang magiging sitwasyon pangkarapatangtao. May mga indikasyon dingitatakwil ng bagong rehimen ang usapang pangkapayapaan para ipatupad ni Noynoy ang mga utos ng imperyalistang Amerikano. Malamang na mangingibabaw ang hilig niya sa paggamit ng dahas para mapanatili ang kapangyarihan at kayamanan ng kanyang pamilya at mga kauri. ###
Report this post as:
Share on: Twitter, Facebook, Google+

add your comments


© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy