imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Privilege speech of Anakpawis Rep. Rafael Mariano

by Pesante-USA Wednesday, Jan. 20, 2010 at 11:50 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

Anginyo pong natutunghayan ngayon ay ang actual footage, bidyo-dokumentaryo, ng isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng pakikibaka ng uring magsasaka, ang Masaker sa Mendiola na naganap noong Enero 22, 1987. 23 taon na ang nakakaraan nagmartsa ang libu-libong magbubukid sa pangungana ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas upang igiit sa noo’y rehimen ng yumaong Pangulong Corazon Cojuangco-Aquino, na naluklok sa kapangyarihan sa pamamagitan ng aklasang bayan, ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. Tunay na reporma sa lupa na ang sentral na layunin at laman ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga nagbubungkal. Isang makatwiran, makabuluhan at makatarungang kahilingan ng mga magsasaka sa rehimeng Aquino. Ang kahilingang ito ay sinagot ng rehimen ng magkakasunod na lagitik ng gatilyo’t nagbabagang punglong ibinaon hindi lamang sa katawan ng mga magbubukid kundi maging sa kamalayan at kasaysayan ng kanilang pakikibaka. G. Speaker, mga kapwa kinatawan, labintatlong (13) magsasaka, sina

Privilege speech of ...
al__s_12-10-09_pix_004.jpg, image/jpeg, 1600x1200

Pesante News

Enero 19, 2010

Privilege speech of Anakpawis Rep. Rafael Mariano

G. Speaker, mga kapwa kinatawan,

Anginyo pong natutunghayan ngayon ay ang actual footage, bidyo-dokumentaryo, ng isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng pakikibaka ng uring magsasaka, ang Masaker sa Mendiola na naganap noong Enero 22, 1987.

23 taon na ang nakakaraan nagmartsa ang libu-libong magbubukid sa pangungana ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas upang igiit sa noo’y rehimen ng yumaong Pangulong Corazon Cojuangco-Aquino, na naluklok sa kapangyarihan sa pamamagitan ng aklasang bayan, ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. Tunay na reporma sa lupa na ang sentral na layunin at laman ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga nagbubungkal. Isang makatwiran, makabuluhan at makatarungang kahilingan ng mga magsasaka sa rehimeng Aquino. Ang kahilingang ito ay sinagot ng rehimen ng magkakasunod na lagitik ng gatilyo’t nagbabagang punglong ibinaon hindi lamang sa katawan ng mga magbubukid kundi maging sa kamalayan at kasaysayan ng kanilang pakikibaka.

G. Speaker, mga kapwa kinatawan, labintatlong (13) magsasaka, sina Kasamang Danilo Arjona, Dante Evangelio, Leopoldo Alonzo, Angelito Guiterrez, Adelfa Aribe, Rodrigo Grampan, Dionisio Bautista, Bernabe Laquindanum, Roberto Caylao, Sonny Boy Perez, Vincent Campomanes, Roberto Yumul, at Ronilo Dumanico ay walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa pakikibaka ng magbubukid para sa lupa. Pinakamataas na pagsaludo at pagpupugay ang ipinapaabot ng KMP, Anakpawis at ng Kinatawang ito sa mga martir ng masaker sa Mendiola, mga martir ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa.

LAKBAYAN 2010 AT MENDIOLA MASSACRE OF 1987

Sa mga sandaling ito, G. Speaker, mga kapwa kinatawan, libu-libong magbubukid mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagmamartsang muli sa tinaguriang “Lakbayan ng Anakpawis para sa Lupa at Katarungan.” Nagsama-sama at nagma-martsa ang uring magsasaka patungong Malakanyang upang igiit ang tunay na reporma sa lupa at katarungan..

Bakit kami muling nagma-martsa? Nagma-martsa kaming muli, G. Speaker, mga kapwa kinatawan, hindi para simpleng gunitain ang masaker sa Mendiola. Nagma-martsa kaming muli sapagkat 23 taon na ang nakaraan nanatili, sa katunayan ay sumahol pang lalo, ang suliranin ng kawalan ng lupa, pangangamkam, at pag-masaker sa hanay ng uring magsasaka sa kanayunan.

Nananatiling pito (7) sa bawat sampung (10) magsasaka ang walang sariling lupa. Sa bawat 100 magsasaka, 21 dito ay manggagawa sa agrikultura, 28 dito ay unpaid family workers, 26 dito ay nakapailalim sa iba’t ibang porma ng tenancy relations at 25 lamang ang nagma-may-ari ng lupa sa average na kalahati (1/2) hanggang isang (1) ektarya. Ipinapakita nito ang pagsahol ng katangian at pagtindi sa lawak, lalim, at lakas ang pananalasa’t pangangamkam ng lupang idinulot ng mga programa at patakaran ng pamahalaan laluna sa repormang agraryo at agrikultura gaya ng huwad na Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at ang patakaran ng liberalisasyon ng agrikultura.

Eksaktong anim (6) na buwan matapos ng masaker sa Mendiola, noong Hulyo 22, 1987, inilabas ni dating Pangulong Aquino ang Executive Order 229 na naglatag ng mekanismo para sa implementasyon ng CARP. Inilatag nito ang balangkas ng CARP, na isinabatas mahigit isang taon matapos ang madugong masaker, ang isang repormang agraryong nag-exempt sa malalawak na lupain at nagpalakas ng control ng mga panginoong maylupa sa malalawak na lupain na ang direksyon ng produksyon ay nakatuon sa “malayang pamilihan.” Ipinwesto din ng EO 229 at ipinasok sa huwad na CARP ang Stock Distribution Option na ipinatupad sa Hacienda Luisita at nagpatigas nang lalo sa pag-aari’t control ng mga Cojuangco-Aquino sa mahigit 6,000 ektaryang hacienda.

Pangangamkam ng Lupa, Lumalala

Kabi-kabila ngayon ang pangangamkam ng lupa. Ilan dito ay ang Hacienda San Antonio at Sta. Isabel sa Isabela, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, 600,000 ektarya para sa plantasyon ng bio-fuels ng Hapon sa Ilocos, minahan sa Cordillera, mga Ayala sa Timog Katagalugan, kumbersyon ng mahigit 8,000 ektarya ng Hacienda Looc para sa dayuhan, mga maka-panginoong maylupang kasunduang SDO at iba pang joint ventures, at malawakang eksempsyon ng lupa sa Negros, pagmimina, trosohan at malalawak na tanimang pang-eksport sa Mindanao.

Sa ilalim ng kontra-insurhensyang patakarang Oplan Bantay Laya, G.Speaker, mga kapwa kinatawan, pinapaslang, mina-masaker ang mga magbubukid. Sa tala ng Karapatan, umabot na sa 561 ang pinaslang na magbubukid, kung saan 119 dito ay mga lider at kasapi ng KMP. Kabilang dito ang madugong masaker sa Hacienda Luisita noong Nobyembre 16, 2004 na ikinamatay ng pito (7) at ang masaker sa siyam (9) na magsasaka sa Brgy. San Aqustin, sa bayan ng Palo sa Leyte. Dagdag pa, 129 magbubukid ang biktima ng sapilitang pagdukot at hanggang ngayon ay hindi pa inilulutang.

Ang kalunus-lunos na kalagayang ito ng mga magbubukid G. Speaker, mga kapwa kinatawan, ang nagtulak at patuloy na nagtutulak sa libu-libong magbubukid mula sa iba’t ibang panig ng kapuluan upang humugos mula sa kanayunan patungong Kamaynilaan ngayon upang isigaw ang kahilingan para sa lupa at katarungan.

G Speaker, mga kapwa kinatawan, bago ang masaker sa Mendiola at bago pa man naluklok sa kapangyarihan ang dating pangulong itong ipapamahagi ang Hacienda Luisita. Uulitin ko G. Speaker, mga kapwa kinatawan, nang maupo ang dating pangulong Aquino sa poder ay hiniling ng mga magsasaka ang tunay na reporma sa lupa subalit bala ang isinagot sa kanila.

Sa kasalukuyang sitwasyong pampulitika ng bansa at sa harap ng nalalapit na halalang pampanguluhan kung saan isa na naming Cojuangco-Aquino – si Sen. Benigno “Noynoy” Cojaungco-Aquino na diumano’y nangunguna sa karera ang tatakbo – ngayon pa lamang ay hinahamon na ng uring magsasaka si Sen. Aquino at ang sinumang uupo sa Malakanyang na dinggin ang panawagan ng mga magbubukid para sa lupa at katarungan.

Hindi kami titigil sa pagma-martsa. Itutuloy namin ang martsa ng mga martir ng Mendiola, itutuloy namin ang simulain ng makatwirang welga ng mga martir ng masaker sa Hacienda Luisita, itutuloy namin ang paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng pagdukot at sapilitang namin ang pakikibaka ng uring magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa at katarungan. Tuloy ang martsa ng uring magbubukid hanggang sa tagumpay.

Maraming salamat, G. Speaker, mga kapwa kinatawan.^^^^^^^^^^^^^^^^Report this post as:

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

Doxa du lobby A25 2:03AM

Tech workers organize A24 6:24PM

Architect Stephen Francis Jones A24 3:01PM

UN Forum Wrestles with Economic Policies 10 Years After Financial Crisis Islands Call for A24 12:34PM

Xyloglossie attitudinale A23 8:07AM

Shadowgun Legends Hack and Cheats A23 7:24AM

What does the Quran Say About Islamic Dress?? A21 4:15PM

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy