We had a server outage, and we're rebuilding the site. Most of the site features won't work. Thank you for your patience.
imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Alisin ang piring sa mata ng sambayanan!

by Pesante-USA Sunday, Dec. 27, 2009 at 7:56 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, Ca 90026

Nais kong makiisa sa National Democratic Front-Mindanao sa isinasagawa nitong programa ng pagkilala at pagpugay sa mga taong-midya na nag-aambag sa pagsisikap ng sambayanang Pilipino na itaguyod ang katotohanan, ilantad ang pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayan, iwaksi ang mga kasinungalingan ng mga bulok na naghahari, at tuluy-tuloy na itaguyod ang mga makatarungang interes ng mamamayan. Nitong nagdaang halos isang dekada, nakapailalim ang mamamayang Pilipino sa paghahari ng isang buktot na rehimeng walang lubay sa pambabaluktot sa katotohanan at sa pagsisikap na maitago ang maraming krimen at katiwalian nito. Sa layong bulagin ang sambayanan, nagpakadalubhasa si Gloria Arroyo at ang mga masugid niyang tagasunod sa paglulubid ng buhangin at sa pambubusal o pagpapatahimik sa mga nakaaalam sa kanyang mga krimen at katiwalian.

PESANTE NEWS
December 26, 2009

Alisin ang piring sa mata ng sambayanan! Pagpupugay sa mga taong-midya na nagtataguyod sa katotohanan at interes ng sambayanan

Disyembre 26, 2009

Nais kong makiisa sa National Democratic Front-Mindanao sa isinasagawa nitong programa ng pagkilala at pagpugay sa mga taong-midya na nag-aambag sa pagsisikap ng sambayanang Pilipino na itaguyod ang katotohanan, ilantad ang pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayan, iwaksi ang mga kasinungalingan ng mga bulok na naghahari, at tuluy-tuloy na itaguyod ang mga makatarungang interes ng mamamayan.

Nitong nagdaang halos isang dekada, nakapailalim ang mamamayang Pilipino sa paghahari ng isang buktot na rehimeng walang lubay sa pambabaluktot sa katotohanan at sa pagsisikap na maitago ang maraming krimen at katiwalian nito. Sa layong bulagin ang sambayanan, nagpakadalubhasa si Gloria Arroyo at ang mga masugid niyang tagasunod sa paglulubid ng buhangin at sa pambubusal o pagpapatahimik sa mga nakaaalam sa kanyang mga krimen at katiwalian.

Sa desperadong hangaring mapigilang kumilos at lumaban ang pinagsasamantalahan at inaaping mamamayan, ginawa ng naghaharing rehimen ang lahat para makulong pa sila sa kadiliman.

Sa harap ng paghahari ng kasinungalingan at pambabaluktot, naging napakahalaga ng papel ng masmidya sa pakikibaka ng mamamayan na ilantad ang katotohanan at isiwalat ang mga kasinungalinan at pambabaluktot. Gayon na lamang ang pasasalamat ng sambayanang Pilipino sa mga journalist, brodkaster, photographer, mananaliksik, cameraman at iba pang manggagawa sa masmidya na nagpamalas ng militansya para sa katotohanan. Nagpunyagi silang magtanong, mag-ungkat at magpalaganap ng katotohanan, laluna tungkol sa mga usaping mahigpit na nakasalang ang interes ng buong bayan o nakararaming mamamayan.

Nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan sa paglaban ng mga taong-midya para ipagtanggol ang kanilang propesyon laban sa pandarahas sa kanilang hanay. Kaalinsabay ng walang habas na pasistang atake ng mga armadong ahente ng estado laban sa mga aktibista at iba pang masugid na kritiko ng rehimen, ang masmidya ay partikular na target din ng karahasan ng mga pasistang pwersa ng estado at mga makapangyarihan na nagpupumilit na busalan ang kanilang bibig at baliin ang determinasyon ng mga mamamahayag na alamin at ilantad ang katotohanan. Mula 1992, halos isandaan nang manggagawa sa midya sa ating bansa ang pinaslang.

Nais naming ipaabot sa mga taong-midya na nakahanda ang rebolusyonaryong kilusan na makipagtulungan sa inyo para kamtin ang katarungan sa mga krimeng ito.

Sinusuportahan din ng rebolusyonaryong kilusan ang pakikibaka ng sektor ng masmidya sa mga batas, hakbangin at panukalang yumuyurak sa kalayaan sa pamamahayag at nagtatangkang ipataw ang kapangyarihan ng estado sa masmidya.

Kasabay nito, hinihikayat namin ang masmidya na tuluy-tuloy na magbigay ng masusing pansin at pagsisiwalat sa mga mabibigat na isyu ng mamamayan at sa kanilang mga pakikibaka. Nawa'y magkaroon ng mas malaking espasyo sa mga pahayagan at oras sa radyo at telebisyon ang mga manggagawa at magsasaka at iba pang inaaping uri at sektor upang maipahayag nila ang kanilang mga hinaing at mapatampok ang kanilang mga ipinaglalaban.

Nais din namin kayong anyayahan na maglaan ng ilang panahon para makipamuhay sa loob ng mga sonang gerilya upang makita ninyo ang magagandang bunga ng pagsusulong ng rebolusyong agraryo; armadong pakikibaka; mga repormang pampulitika, sosyo-ekonomiko at kultural; at pagtatatag at pagpapatakbo ng bagong demokratikong gubyernong bayan kung saan umiiral ang Pulang kapangyarihang pampulitika. Sa pamamagitan ng inyong mga mata, nawa'y makita ng higit na nakararaming mamamayan, sa loob at labas ng bansa, ang rebolusyonaryong pag-asa para sa kinabukasan ng mga Pilipino.

Umaasa kami na patuloy tayong magtutulungan para sa pagsusulong ng patriyotismo, demokrasya, kaunlaran at interes ng sambayanan!

Gregorio "Ka Roger" Rosal
National Spokesperson
Communist Party of the Philippines
Report this post as:
Share on: Twitter, Facebook, Google+

add your comments


Local News

Woolsey Fire: Worst News of 2018? J01 12:18AM

Oppose Environmentally-Harmful Development D10 4:03AM

Oppose Environmentally-Harmful Development D10 3:58AM

OUR HOUSE Grief Support Center Presents Night for Hope O30 5:38PM

Marshall Tuck’s racist dog whistle O27 5:01AM

Marshall Tuck’s ethnocentrism contradicts Californian values O27 4:32AM

Contra Costa-Hawkins O25 3:48AM

Debunking Some Anti-Prop 10 Propaganda O12 6:56AM

Why Should California Choose De Leon Over Feinstein? O10 9:55PM

Change Links September 2018 posted S02 10:22PM

More Scandals Rock Southern California Nuke Plant San Onofre A30 11:09PM

Site Outage Friday A30 3:49PM

Change Links August 2018 A14 1:56AM

Setback for Developer of SC Farm Land A12 11:09PM

More problems at Shutdown San Onofre Nuke J29 10:40PM

Change Links 2018 July posted J09 8:27PM

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 7:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 7:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 11:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J11 6:58AM

More Local News...

Other/Breaking News

MACROTHSCHILD.2 J19 11:03AM

Judge Delays Ruling on Puerto Rico Debt Deal White House Opposes Island's Food Assistance J18 6:04PM

BATACLOWNS J18 9:28AM

FALSAS VICTIMAS J18 9:22AM

Paraphysique de proxémie guerrière J18 7:59AM

MACROTHSCHILD J17 9:38PM

FARCELONA 8.17.2017 J17 3:23PM

DEAD MAN LIVING J17 10:46AM

DIARY OF A CON MAN J16 10:40PM

PR Debt Cancel, Judge Reviews Cofina Debt J16 9:04PM

Réseautage, fragmentation du capital J16 4:20PM

Paraphysique de manipulation mentale et sociale J15 9:51AM

The Global Justice Project and Human Survival: We're Badly Off Track J15 5:08AM

The Global Justice Project and Human Survival: We're Badly Off Track J15 5:08AM

The Global Justice Project and Human Survival: We're Badly Off Track J15 5:08AM

Markets as a Fetish, Globalization, and Dissent Management J14 1:03PM

State Debts - The Primal German Fear J13 5:09PM

Sans liberté, sans égalité, sans fraternité J13 8:09AM

From Progressive Neoliberalism to Trump - and Beyond J12 9:22PM

Copper Cures Cancer J11 1:42PM

Steven Taylor, Investor who Evicts J11 9:24AM

Du sectarisme, des sectes, des clans J11 8:10AM

“Animaniacs in Concert!” Starring Voice Legend Rob Paulsen J10 6:34PM

Patrick Kilpatrick discusses and signs Dying for Living J09 11:51PM

SexActs vs Sexuality USA 2018 Invitations to Power Marriages without Affection J09 8:36PM

Changer de mentalité, changer de société J09 9:17AM

Teacher Strike? Time for Labor Studies J09 6:26AM

December 2018 Honduras Coup Update J08 10:12PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy