imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Mga warlord, inaruga ng mga rehimeng tuta ng Imperyalismong US

by Pesante-USA Sunday, Dec. 13, 2009 at 8:53 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

Matagal nang kilala ang angkang Ampatuan sa pagiging mababagsik na warlord. Subalit pinasahol pa ito ng naghaharing rehimeng Arroyo. Bago maganap ang madugong masaker sa Maguindanao, mahigpit na nakapailalim sa kapangyarihang pyudal-militar ng warlord na angkang Ampatuan ang prubinsyang ito at ang Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Mula pa noong dekada 1930, sa panahon ng tuwirang kolonyalismo ng US ay naghahari na sa mga bahaging iyon ng Mindanao ang angkan. Mahigpit silang nakikipagtulungan sa mga pwersang militar, paramilitar at pulisya ng sunud-sunod na papet na reaksyunaryong rehimen. Pinakabase ng pampulitikang kapangyarihan nila ang sangkatlo ng mga munisipalidad sa prubinsya ng Maguindanao.

Mga warlord, inaruga...
al__s_12-10-09_pix_005.jpg, image/jpeg, 1600x1200

PESANTE NEWS

Espesyal na Ulat (Special Report on Warlordism)

December 12, 2009

Mga warlord, inaruga ng mga rehimeng tuta ng Imperyalismong USLos Angeles-- Matagal nang kilala ang angkang Ampatuan sa pagiging mababagsik na warlord. Subalit pinasahol pa ito ng naghaharing rehimeng Arroyo.

Bago maganap ang madugong masaker sa Maguindanao, mahigpit na nakapailalim sa kapangyarihang pyudal-militar ng warlord na angkang Ampatuan ang prubinsyang ito at ang Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Mula pa noong dekada 1930, sa panahon ng tuwirang kolonyalismo ng US ay naghahari na sa mga bahaging iyon ng Mindanao ang angkan. Mahigpit silang nakikipagtulungan sa mga pwersang militar, paramilitar at pulisya ng sunud-sunod na papet na reaksyunaryong rehimen. Pinakabase ng pampulitikang kapangyarihan nila ang sangkatlo ng mga munisipalidad sa prubinsya ng Maguindanao.

Madugong kasaysayan ng mga Ampatuan ng Cotabato

Ang kasalukuyang pinuno ng angkan, si Andal Ampatuan Sr. ay isa sa mga lokal na warlord na ginamit ng diktadurang Marcos sa kampanya laban sa Moro National Liberarion Front.

Pag-upo sa poder ng rehimeng Aquino, si Ampatuan Sr., na bise alkalde noon ng Maganoy (ngayo'y Shariff Aguak, kabisera ng Maguindanao) ay hinirang na OIC (officer-in-charge) bilang alkalde. Noong 1988 ay upisyal na nahalal siyang meyor.

Noong 2001, nang maghanap ang kaluluklok na rehimeng Arroyo ng maaaring isabak para maging gubernador ng Maguindanao laban sa nakaupong maka-MILF na gubernador na Zacaria Candao, si Ampatuan Sr. ang pinili. Sa tulong ng AFP, minaniobra ng Malacañang ang pagkapanalo ni Ampatuan. Nasa ikatlong termino na ngayon si Ampatuan Sr. bilang gubernador ng Maguindanao.

Pandaraya sa Eleksyong 2004/2007

Lumaki pang lalo ang kapangyarihan ng mga Ampatuan matapos ang eleksyong pampanguluhan ng 2004, kung saan nagsabwatan sina Comelec Commissioner Virgilio Garcillano (na nakilala sa mga teyp na "Hello, Garci") at mga Ampatuan para ibigay ang halos lahat ng boto ng prubinsya kay Arroyo.

Ang pekeng pangulo ay nagkamit ng may 200,000 boto sa Maguindanao samantalang ang popular na si Fernando Poe Jr. ay nakakuha lamang ng wala pang 60,000 boto. Sa tatlong bayan ng prubinsya, nagawa pa ng mga Ampatuan na palabasing wala ni isang botong nakuha si Poe. Pagkatapos nito, naghanda ng piging si Arroyo sa Malacañang para lamang sa mga Ampatuan.

Noon namang Setyembre 2005, bilang dagdag na gantimpala sa pagtulong ng mga Ampatuan na magkaroon ng isang milyong "lamang" kay Poe si Arroyo, niluto ng Malacañang ang paghawak ng mga Ampatuan sa Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) sa pamamagitan ng panganay na anak ni Ampatuan Sr. na ni Zaldy Ampatuan.

Sa eleksyon noong 2007, higit pang pinatunayan ng angkang ito ang kanilang kapangyarihan nang "maipanalo" nang 12-0 sa Maguindanao at marami pang lugar sa ARMM ang mga kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng "Team Unity" ni Arroyo laban sa oposisyon.

Kapalit nito, binigyang-daan ng rehimen ang pagluluklok sa mga myembro ng angkang Ampatuan sa mga namumunong pwesto sa mga pamahalaang lokal, sa ARMM, sa Kongreso at maging sa gabinete ni Arroyo. Biniyayaan din sila ng rehimeng Arroyo ng malalaking subsidyo at suportang pinansyal, kabilang ang daan-daang milyong pondo para sa "malalaking proyektong konstruksyon" tulad ng kapitolyo at sports center. Higit sa lahat, tinustusan ng estado ang malaking pribadong hukbo at arsenal ng mga Ampatuan.

Militaristang Warlord

Bantog sa kasamaan ang pyudal at militaristang angkan at si Ampatuan Sr. mismo sa paggamit ng pwersa at dahas sa kanilang mga kalaban. Noong 1988, pinapatay niya ang pinakamahigpit niyang kalaban sa pagkameyor ng Maganoy bago pa mag-eleksyon. Noon namang 2002, isang taon matapos ang eleksyon, dalawang kamag-anak ni Candao ang ipinadukot ni Ampatuan Sr. at hindi pa natatagpuan hanggang ngayon.

Ang kanilang pribadong hukbo na dati'y mahigpit lamang na nakikipagsabwatan sa mga pwersang militar at pulisya ng reaksyunaryong estado ay ibayong pinalaki at inarmasan ng rehimeng Arroyo nang ikampanya nito ang maramihang pagtatayo at pag-aarmas ng mga pwersang paramilitar at pagpapailalim ng mga ito sa kapangyarihan ng mga lokal na upisyal.

Para rito, inilabas ni Arroyo noong Oktubre 2006 ang Executive Order (EO) 546 na nagbibigay-daan at nagpondo sa mga lokal na upisyal at pulisya na magtayo at mag-armas ng mga pwersa ng Special Civilian Armed Auxiliary (SCAA) bilang dagdag na pwersa laban sa mga kaaway ng estado. Sa pamamagitan nito ay binigyan ng rehimen ang mga warlord na kakampi nito ng lisensya para makapangibabaw sa mga kalaban sa pulitika at gumawa ng mga kabuktutan laban sa mamamayan.

Oplan Bantay-Laya

Pero ang pangunahing layunin nito'y magamit ang mga pwersang paramilitar ng mga warlord tulad ng mga Ampatuan para labanan ang rebolusyonaryong kilusan ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Bagong Hukbong Bayan (BHB) at gamiting dagdag na instrumento ng Oplan Bantay Laya.

Alinsunod ito sa kabuuang disensyo at mga iskema ng US na gamitin ang terorismo ng estado at walang pakundangang mga paglabag sa karapatang-tao sa iba't ibang antas laban sa rebolusyonaryong kilusan at iba pang oposisyon. Instrumento rito ang sariling mga operatiba ng US, mga pwersa ng papet ng estado at mga lokal na tirano tulad ng mga Ampatuan.

Makaraan ang tatlong taon, ibayong napalaki ng mga Ampatuan ang sariling hukbo tungong 500 hanggang 800 katao, kabilang na ang 200 pwersa ng SCAA, sa basbas ng rehimeng Arroyo at gamit ang pondo ng gubyerno. Bukod ito sa paggamit at pakikipagsabwatan pa rin nila sa mga lokal na pwersang militar at pulisya.

Di nakuntento sa mga lumang ripleng M14, karbin at Garand na dala ng mga SCAA, bumili pa at nakakuha ang mga Ampatuan ng mas moderno at mas malalakas na armas mula sa militar at pulisya. Kabilang sa mga natagpuan nito lamang Disyembre 4 sa mga taguan nila sa loob at paligid ng naglalakihan nilang mansyon, bodega, rantso at iba pang sikretong taguan ang mga armas tulad ng mga 60 mm mortar, recoilless rifle, M60, Ultimax, Heckler & Koch light support machine gun, kalibre .50 Barett sniper rifle, Belgian FAL at mahigit 200 iba pang malalakas na baril.

May mahigit 500,000 bala rin ang natagpuan. Labis-labis ang mga ito para armasan ang dalawang batalyon. Karamihan sa mga ito'y isinuplay ng reaksyunaryong militar at may mga tatak pang "DND Arsenal."

May mga nakatago pa silang mga armored personnel carrier na gamit lamang ng mga militar at pulisya ng gubyerno.

Di lamang nakikita ang mga gamit at gawing ito sa mga Ampatuan. Maging ang mga Mangudadatu na binira ng mga Ampatuan ay armadong warlord na angkan din. Sila naman ngayon ang inihahalili bilang mga lokal na pasistang galamay ng rehimeng Arroyo sa Maguindanao at mga karatig nito. Ito'y sa kalagayang sirang-sira na sa publiko ang mga Ampatuan dahil sa dami na ng malilinaw na ebidensya laban sa kanila at sa kahirapan na ng rehimeng isalba sila at ang buktot na relasyon nila ng rehimen.

Kabilang sa iba pang pyudal at militaristang mga warlord na kasalukuyang kakampi ng rehimeng Arroyo ang anti-Bangsamoro at kontra-rebolusyonaryong warlord na angkang Piñol ng North Cotabato na inengganyo ng rehimeng Arroyo na ibayong magpalakas at magpakawala ng pribadong hukbo nila laban sa MILF, Bagong Hukbong Bayan at iba pang "kaaway ng estado." Nariyan din ang mga Pineda sa Pampanga at mga Dy sa Isabela.

Bagamat tampok ang pagkalat ng mahigit 114,000 armas na hawak ng mga pyudal at militaristang warlord sa ARMM, marami ring mababagsik na warlord sa iba pang bahagi ng bansa, kapwa mga nasa kampong Arroyo at iba't ibang kampo ng mga reaksyunaryong pulitiko.

******

Report this post as:

Oplan Bantay-Laya ng Imperyalismong US

by Pesante-USA Sunday, Dec. 13, 2009 at 8:53 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

Oplan Bantay-Laya ng...
al__s_12-10-09_pix_007.jpgly2gja.jpg, image/jpeg, 1600x1200

Pero ang pangunahing layunin ng Oplan Bantay-Laya ng US ay magamit ang mga pwersang paramilitar ng mga warlord tulad ng mga Ampatuan para labanan ang rebolusyonaryong kilusan ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Bagong Hukbong Bayan (BHB) at gamiting dagdag na instrumento ng Oplan Bantay Laya.

Alinsunod ito sa kabuuang disensyo at mga iskema ng US na gamitin ang terorismo ng estado at walang pakundangang mga paglabag sa karapatang-tao sa iba't ibang antas laban sa rebolusyonaryong kilusan at iba pang oposisyon. Instrumento rito ang sariling mga operatiba ng US, mga pwersa ng papet ng estado at mga lokal na tirano tulad ng mga Ampatuan.

Makaraan ang tatlong taon, ibayong napalaki ng mga Ampatuan ang sariling hukbo tungong 500 hanggang 800 katao, kabilang na ang 200 pwersa ng SCAA, sa basbas ng rehimeng Arroyo at gamit ang pondo ng gubyerno. Bukod ito sa paggamit at pakikipagsabwatan pa rin nila sa mga lokal na pwersang militar at pulisya.

Report this post as:

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

Xyloglossie attitudinale A23 8:07AM

Shadowgun Legends Hack and Cheats A23 7:24AM

What does the Quran Say About Islamic Dress?? A21 4:15PM

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

Amy Goodman interview on cell phone safety A08 10:29PM

Mesa, Arizona police officer kills unarmed white man A08 9:50PM

Israeli leaders should be prosecuted for war crimes A08 9:48PM

Paraphysique de l'autorité A08 12:11AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy