Pagpalalaya kay Vagni, Pasikat ni Gloria; Itigl ang Gyera sa Mindanao

by Pesante_USA Sunday, Jul. 12, 2009 at 1:22 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0995 337 Glendale Blvd. Los Angeles< CA 90026

" Pag-gusto, magagawan ng paraan, pag-ayaw-maraming dahilan." Hindi naman pagtakhan ang mabilis na pagpapalaya sa diumano ay hostage ng mga bandidong Abu-Sayff kay Eugenio Vagni ng ICRC sa Sulu kahapon, Hulyo 11. Ang bihag na myembro ng Red Cross ay hostage ng mga rebelde sa loob ng mahigit na anim na buwan. Ang Sulu at karating nito ang diin ng Exercise Balikatan ng US at RP ganoon din ng malawakang anti-teroristang operasyon mula pa noong 2002. Para sa Pesante-USA, grupong pangkarapatang pantao at suporta sa magsasakang Pilipino sa US - ang pagkakapalaya kay Vagni ay pagpapasikat ng rehimeng US-Arroyo sa pagbisita ng CIA Chief Leon Panetta sa Maynila ngayong linggo. Hindi na mahalaga kung nagbayad sila ng milyon o anuman. Ngunit malinaw ang sabwatan ng AFP at ng mga grupong ito na nangugulo sa Mindanao.

Pahayag
Pesante-USA
Los Angeles
Hulyo 11, 2009


Pagpalalaya kay Vagni, Pasikat ni Gloria; Itigl ang Gyera sa Mindanao

Los Angeles -- " Pag-gusto, magagawan ng paraan, pag-ayaw-maraming dahilan."

Hindi naman pagtakhan ang mabilis na pagpapalaya sa diumano ay hostage ng mga bandidong Abu-Sayff kay Eugenio Vagni ng ICRC sa Sulu kahapon, Hulyo 11. Ang bihag na myembro ng Red Cross ay hostage ng mga rebelde sa loob ng mahigit na anim na buwan. Ang Sulu at karating nito ang diin ng Exercise Balikatan ng US at RP ganoon din ng malawakang anti-teroristang operasyon mula pa noong 2002.

Para sa Pesante-USA, grupong pangkarapatang pantao at suporta sa magsasakang Pilipino sa US - ang pagkakapalaya kay Vagni ay pagpapasikat ng rehimeng US-Arroyo sa pagbisita ng CIA Chief Leon Panetta sa Maynila ngayong linggo. Hindi na mahalaga kung nagbayad sila ng milyon o anuman. Ngunit malinaw ang sabwatan ng AFP at ng mga grupong ito na nangugulo sa Mindanao.

Hindi na ito nakapagtataka dahil ang Abu Sayaff ay likha ng CIA sa Afghannistan bilang panlaban sa Unyong Sobyet noong 1980's. Magpahanggang ngayon ang Al Queda, kahit sinasabing kaaway ng Amerika, ay masasabing kaugnay pa ring ng kabuuang plano ng Imperyalismong US laban sa terorismo.

Kahit nag-iba na ang mga pahayag ng Amerika dahil sa bagong Pangulo nitong si Barack Obama, sa esensya ay pareho pa rin ang disenyong patakaran ng Amerika laban sa terorismo at paghaharing kapitalista o neo-liberal sa buong mundo.

Ang pagputol sa tulong sa pagkain ng World Food Aid ng UN dahil sa sunud-sunod na bombahan sa Mindanao ay isang malupit na resulta ng patarang ito ng anti-terorismo sa Mindanao. Mahigit 360,000 masang Moro ang mawawalan ng sustento gayung mahigit 600, 000 ang apektado ng digmaang utos gn Imperyalismong US at pinapatupad ng Rehimeng US-Arroyo.

Tama na ang pasikat! Itigil ang gyera sa Mindanao!

Pesante-USA
Los Angeles

Hulyo 11, 2009