imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Hinggil sa Wikang Pilipino at Sobinismong Ethnolingwistiko

by Arturo P. Garcia Saturday, Nov. 22, 2008 at 11:52 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0995 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

May tatlong usapin na nakikita kong mahalagang linawin hinggil sa usapin ng pagpapalaganap ng Wikang Pambansa, ang Wikang Pilipino. Ang unang usapin ay ang usaping ang Pilipino nga ang pambansang wika ayon sa isinasaad ng Saligang Batas ng 1935 , Konstitusyon ni Marcos ng 1973 at ng 1987. ngunit ang Ingles naman ang isang sa mga opisyal na wika na ipinapalagay ng iba na usapin sa batas. Pero higit sa anu’t anu paman ito ay usapin ng dignidad ng isang pambansang wika laban sa isang itinakdang opisyal na wika. Ikalawa, ang usapin ng sobinismong Ethno-lingwistiko na laganap pa rin sa Pilipinas at sa anumang lupalop ng mundo na may komunidad na Pilipino. Ang ikatlo ay kung ano ba ang Filipino-English. Ano bang klaseng wika ito? Nais kong ipahayag ang aking pananaw hinggil sa mga usaping ito.

Hinggil sa  Wikang P...
img_1028.jpg, image/jpeg, 2816x2112

Artikulo

Hinggil Sa Wikang Pilipino at Sobinismong Ethno-Lingwistiko sa Amerika

Arturo P. Garcia

May tatlong usapin na nakikita kong mahalagang linawin hinggil sa usapin ng pagpapalaganap ng Wikang Pambansa, ang Wikang Pilipino.

Ang unang usapin ay ang usaping ang Pilipino nga ang pambansang wika ayon sa isinasaad ng Saligang Batas ng 1935 , Konstitusyon ni Marcos ng 1973 at ng 1987. ngunit ang Ingles naman ang isang sa mga opisyal na wika na ipinapalagay ng iba na usapin sa batas. Pero higit sa anu’t anu paman ito ay usapin ng dignidad ng isang pambansang wika laban sa isang itinakdang opisyal na wika.

Ikalawa, ang usapin ng sobinismong Ethno-lingwistiko na laganap pa rin sa Pilipinas at sa anumang lupalop ng mundo na may komunidad na Pilipino. Ang ikatlo ay kung ano ba ang Filipino-English. Ano bang klaseng wika ito?

Nais kong ipahayag ang aking pananaw hinggil sa mga usaping ito.

Ang Usapin ng Pagkakaroon ng Isang Pambansang Wika

Sa pananaw ko, mali para sa Pangulong Gloria Arroyo na palitan ang kasalukuyang batayan ng pagtuturo mula sa Pilipino tungo sa Ingles upang gawing “competitive” ang mga Pilipino sa pandaigdigang kalakalan.

Lubha raw bumaba ang ating kaalaman sa Ingles dahil sa paglaganap ng pambansang wika. Sa madaling sabi, binibigyan sisi pa ang paglaganap ng pambasang wika sa pagbaba ng kaalaman sa sa sa mga opisyal na wika ng gobyerno- ang Ingles kayat kailangan diumano na ibalik ito sa Ingles bilang gamit sa pagtuturo.

Ang unang biktima nito ay ang pagwawalang bahala sa makabuluhang tradisyon ng pakikibaka ng bayan para palaganapin at lumikha ng isang wikang pambansa. Wari baga sa isang iglap binalewala ng gobyerno ang ilang daang taong pakikibaka ng bayan para lumikha at palaganapin ang isang wikang magbubuklod sa lahat.

Palibhasa hindi kasama sa pagsisikap at hindi nagpagod sa pakikibaka para sa pagkakaroon ng isang pambansang wika, ang iilang mga maka-kolonyal at mga masugid na tagapagtaguyod ng Ingles nais ibalik ang nakalipas at balewalain ang nagawa nang paglaganap ng pambansang wika.

Nalimutan nilang hindi itinuro ng mga Kastila ang wikang Espanol para panatiliing watak-watak ang mga tribo at rehiyon ng Pilipinas sa loob ng 333 taon. Kinalimutan nilang ang wikang local ang ginamit ng masa sa panahon ng Kolonyalismong Amerikano sa kabila na ang Espanyol ang Ingles ang opisyal na wika ng talastasang sa gobyerno at sa paaralan.

Ikinakaila nila ito ang batayan ng pagkakaroong isang wikang pambsan at ang pakikibaka ng masa laban sa paghaharing dayuhan ang nagbunsod ditto at maging ng panaong ng republika mula noong 1946 hanggang sa maagang 1970;s ang diwa ng nasyunalsimo ang naging daluyan ng pagkakaroon at paglaganap nito.

Nakalimutan ni Arroyo ang diwang makabayan ang nagtulak sa mga Pilipinong magkaroon ng isang pambasang wika at sa tulong ng Kilusang Pambansa demokratiko at sa tulong ng pagunlad sa radyo, telebisyon at iba pang medium ito ay umulad at lumaganap.

Bago maideklara ang magbatas militar, nakatutuwang ang diaryong TALIBA ng Manila Times ay pinakamalaganap at maging ang gma tabloid sa Tagalog ay sadyang tinangkilik ng masa. Patunay ito ng rurok ng kasiglahan at pagunlad ng wikang Pilipino.

Ingles nga ba ang sukatan ng pagunlad?

Napaguusapan ang pagunlad, ayon mismo kay Juan Miguel Luz, na dating Kalihim sa Edukasyo at Kultura , kahit na malaki ang ibinaba ng galling nating magIngles, ang pagsasabtas ng English bilang paraan ng pagtuturo ay hindisolusyon sa suliranin. Kapag ito ay nmangyari., malamang na hindi lamang ang wikang Ingeles ang madurusa kundi pati ang pagtutuyo ng matematika at siensya.

Hindi natin maasahan iwawaglit ng mga Hapon ang Niponngo, ang mga Tsino ang Mandarin o ang Cantonese para sa Ingles. Lalo na ang mga Franses, Aleman o iba pang bansa. Tayo lamang mga Pilipino ang Inglesero at nagpapatuta sa mga Kano.

Kung susuriin, hindi ang ating wika ang may sala kung bakit bumaba ang ating kakayahang makikompetensyang pandaigdig, Ang suliranin ay nasa sistema. Ang Pilipinas ay malakoloyal at malayudal at walang industriya, Saan natin ngayon dadalhin an gating mga bihasang propesynal kundi sa ibang bansa kungsaan maraming opourtunidad at pagkakataong umumlad.

Noong 1960 maunlad na ang Pilipinas.Ang Pilipias ay pangalawa sa maunlad na Japan. May nabubuong mga industriya noon May mga pabrika at masigla ang kalakalan. Ngayon anong industriya ang maipapagmalaki ng Pilipinas? Wala kundi ang mga tumutubong parang kabuteng mga call centers.Kung sa panahon ni Marcos maglipana ang mga hotel at turismo at naging isang bansa ng mga bell boys at waiters ang Pilipinas , ngayon sa ilalim ni Gloria, mga call centers at mga OFW’s ang export products ng Pilipinas.

Ang suliranin ay hindi ang mahinang Ingles. Hindi lamang tayo mahina sa Ingles kundi sa iba pa. Sa matematika. syensiya at teknolohiya. Ayon kay Luz, hindi ang Ingles ang sukatan ng galling at pagunlad. Isa lamang ito sa mga sukatan o factors ng galing Timimbang tayo ngunit malaki ang kulang.

Ayon mismo sa UNESCO . mas mabilis ang pagunlad ng mga bata sa mga umuunlad na bansa kung ang ginagamit sa pagtuturo ng numeracy at literature kapag ang ginagamit ay ang kanilang sariling wika.

Ito ay pinatunayan mismo ng Summer Institute of Linguistics (SIL),sa Bukdinon. Mas mataas ang score ng mga bata sa mga test ng DECS sa paggamit ng sariling wika.Ayon kay Dra, Dr. Milagros Ibe, ang dating puno ng National Institute of Science and Math Education (Nismed) at the University of the Philippines wrote:

“ Hindi napatunayan na ang kabihasaan sa Ingles ay nagdudulot ng pagkamahina sa Matematika. Pinatunayan ito ng ‘Sine’skwela’ na gumamit ng Pilipino sa pagtututro . Pinatuanayan lamang nito na ang mga knsepto sa Pilipino ay mailipat sa Ingles.”

Ayon din kay dating Kalihim ng Edukasyon Andrew Gonzalez ang patakarang gamitin ang wika ng bata mula Grado 1 hanggang 3 ay mahusay. Si Gonzales ay isang dalubwika (Linguist).

Ang susi sa paggiging mahusay sa Ingles ay mas mahusay na pagtututro, mas mmahusay na pagsasanay sa mga guro sa grammar,grammar, komposisyon, bokabularo, at gamit nito hindi lamang sa silid-aralan. Dapat pa itong palawakin sa gamit sa lahat ng bagay,

Ang Ingles ay mahalaga sa komunikasyon, Pero mas mahalaga ang pagaaral sa siyensya at matematika lalo na sa kompetisyon. Hindi malulutas ng batas ang suliranin ng pagunlad. Ang wika ay umuunlad. Kung pipigilan ang isa para pasunurin sa isa ito ay paglalagay ng kariton sa harapan ng kabayo, isang hakbang paatras at kontra sa pagunladAng Sobinismong Ethnolingwistiko

Ang suliraning ito ay bunga ng kolonyalismo. Maaalalang mabisang nasakop ng mga Kastila ng mahigit sa 333 taon dahil hindi nila itinuro at pinalaganap ang wikang Kastila, Pinatili nilang mga rehiyunal at ang wika ng mga tribo upang “paglabani at pagharian” ang Pilipinas.

Magpahanggang ngayon, sa kabila na ang Pilipinas ay naging republika noong 1946, mahigpit pa ring tinututuland ng iba pang dalubhasa sa wikang rehiyunal ang pagkakaroon ng isang wika lalo ng wikang Pilipino na nakabatay sa Tagalog.

Ang panguhaning katwrian nila ay ang kanlang wika ang mas maraming nagsasalita at laganap at ito angdapat na maging pambansang wika. Hindi pa isinalin ng mga Cebuano ang pambansang awit sa wika nila noong 1986? Kung hindi lamang ito pinigil ni President Aquino, lalong lumaganap ang gulo.

Sa Estados Unidos, pilit pa ring tumututol ang mga Ilokano sa Hawaii at ang iba pa rito sinasabing hindi sila Pilipino kundi Ilokano. Maging ang nasirang manunulat na si Max Soliven ay tumatawag sa Hawaii na “ Republika ng Ilokoslovakia.”

Maging ang nasirang Pangulong Marcos bagamat nagmamagaling ito na matatas siya at magaling sa Tagalog at naging instrumental sa pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa ilalim ng kanyang rehimen ay nagpalaganap ng ideyang may “ Solid North”. Palasak pa rin ang kaisipang ito maging sa United States magpahanggang ngayon.

Ang iba naman ay ginagamit na dahilan ito upang palalain ang dibisyon at kawalang pagkakaisa ng pamayanang Pilipino sa Amerika. Sa dahilang ang tunay raw pagpapaunlad ay ang “ bilinggualism”.

Ngunit kalimitan ang paguyam sa wikang Pilipino ang diin nila. Mas Ingles pa ang ginagamit nila sa halip na palaganapin ang wika. Mas nagkakauwaan pa raw ang mga Pilipino sa Ingles kaysa sa wika nila. Ito ang ubod ng patakran sa Amerika kayat hindi laganap ang pagsasalin at inaakala ng gobyernong US na lahat ng Pilipino ay mahusay mag-Ingles,

Ngunit malaon na ito pinabulaanan ng mga surveys at mga pag-aaral. Ayon mismo sa Asian American Legal Center sa California, may 21% ng mga Pilipino ang di nakakaunawa ng Ingles o monolinggual. Mas mataas pa ang bilang ng mga ito kung tutuusin sa praktikal na kalagayan.

Bagamat kung ayon sa research mas mababa ang monolingual pinabubulaanan ito ng palasak na gamit ng wikang Pilipino sa bahay at sa loob ng komunidad kung saan mas malaya ang mga taong magsalita ng kanilang wika at hindi naabot ng mga pagaaral o ng mga survey.

Nakakatuwa ngunit ang mga kabataang Pilipino-Amerikano ay sabik at masugid na nag-aaral ng wikang Pilipino. Samantalang sa Pilipinas gagawin pang patakaran na Ingles ang gawing batayan ng pagtuturo dahil lamang sa pagiging alipin ng mga namumuno.

Hinggil sa Pilipino- English

May ilang akademiko na nagbabandila na dapat daw nating palaganapin ang Pilipino-English. Isa itong kategorya na nais ihanay ang kung paano magsalita ang Pilipino ng Ingles tulad ng kung paano may King’s English o American English. Nais nitong itaas ang Pilipino English sa isang buong opisyal na lengwahe.

Syempre pa nais nitong suriiin ang wikang English kung paano ito ginagamit ng mga Pilipino. Hindi nila alam na ito ay komon ng gamit ng lahat dahil ang Ingles mismo ay halos ikalawang lengwahe ng mga Pilipino na katulad ng pagututing mga Amerikano sa Ingles na second language ng hindi Amerikano. Isa itong rekisito upang sila ay maging ganap na mamamayang Amerikano- ang marunong magsalita at umunuwa ng Ingles.

Sa aking palagay naman hindi na ito kailangan. Kasama na ng pagtuturo at paggamit ng Ingles an gating paraan at kustombre na ito ay gamitin. An gating pagsasalita ng ingles natural ay gawi at asal Pilipino. Sa ayaw o sa gusto may punto tayo o “twang” at makikikilatis ka kung ikaw ay Ilokano, Bisaya o anumang rehiyong pinaggalingan mo kapag ikaw ay nagsalita ng Ingles.

Malaking pagkukuwari kung ito ay ipipilit, Natural lamang na magsalita tayo ng Pilipino English dahil tayo ay mga Pilipino.

Ang panggagad sabi nga ng iba ay labis na paghanga at panggagad o pagtulad sa isang bagay na hindi naman mahalaga.********

Report this post as:

IPAGLABAN AT ITAGUYOD ANG WIKANG PILIPINO

by Arturo P. Garcia Saturday, Nov. 22, 2008 at 11:52 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0995 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

IPAGLABAN AT ITAGUYO...
img_1021.jpg, image/jpeg, 2816x2112

Nakakatuwa ngunit ang mga kabataang Pilipino-Amerikano ay sabik at masugid na nag-aaral ng wikang Pilipino. Samantalang sa Pilipinas gagawin pang patakaran na Ingles ang gawing batayan ng pagtuturo dahil lamang sa pagiging alipin ng mga namumuno.

Report this post as:

Local News

Change Links September 2018 posted S02 10:22PM

More Scandals Rock Southern California Nuke Plant San Onofre A30 11:09PM

Site Outage Friday A30 3:49PM

Change Links August 2018 A14 1:56AM

Setback for Developer of SC Farm Land A12 11:09PM

More problems at Shutdown San Onofre Nuke J29 10:40PM

Change Links 2018 July posted J09 8:27PM

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 7:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 7:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 11:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J11 6:58AM

Watch the Debate: Excluded Candidates for Governor of California M31 5:20AM

Change Links June 2018 posted M28 7:41AM

The Montrose Peace Vigil at 12 Years M22 8:01PM

Unity Archive Project M21 9:42AM

Dianne Feinstein's Promotion of War, Secret Animal Abuse, Military Profiteering, Censorshi M17 10:22PM

CA Senate Bill 1303 would require an independent coroner rather than being part of police M10 9:08PM

Three years after OC snitch scandal, no charges filed against sheriffs deputies M10 8:57PM

California police agencies violate Brown Act (open meetings) M02 8:31PM

Insane Company Wants To Send Nuke Plant Waste To New Mexico A29 11:47PM

Change Links May 2018 A27 8:40AM

Worker-Owned Car Wash on Vermont Closed A27 5:37AM

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A13 12:39AM

lausd whistle blower A11 6:58AM

Website Upgrade A10 10:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 8:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 6:58PM

Change Links April 2018 A01 6:27PM

More Local News...

Other/Breaking News

Chuck Grassley: Women Abusing, Animal Murdering, Illegal War Supporting Criminal S22 2:58AM

Finance Capitalism and the Digital Economy S21 4:45PM

Muselières syndicales, muselières patronales S21 7:19AM

Jeff Bezos, Amazon, The Washington Post, Whole Foods, Etc S21 2:50AM

Why Choose Nut Milk Over Cows' Milk S21 1:01AM

Antrhopocène, le grand effondrement S19 9:53AM

Creative Destruction Hack Diamonds Windows/iOS/Android - Creative Destruction Generator S19 12:51AM

Abolir l'économie S18 11:18AM

The Dictatorship of Corporations S17 5:26PM

18 Lethal Consequences Of Hunting S17 3:13PM

Paraphysique de l'outplacement déontologue S15 6:51AM

Creative Destruction Hack Mod Generator S15 3:49AM

Shopping du bashing S14 8:42AM

After Lehman Brothers, Experts Say Global Financial Crisis Can Happen Again S13 8:28PM

“Animaniacs in Concert!” Starring Voice Legend Rob Paulsen S12 9:30PM

Probabilités de fin d'humanité S12 6:49AM

Florida Area of Migrant Farmworkers Denied Right to Construct Health Clinic near NaplesCIW S11 2:57AM

Propagande de virus, virus de propagande S10 7:34AM

Steer clear of work morality! S09 12:10PM

Sweatshop Lodge Ceremony Continues in US Fed Prisons Led by Inmates S08 6:17PM

Paraphysique de l'origami S08 7:11AM

The Shortwave Report 09/07/18 Listen Globally! S06 11:23PM

August 2018 Honduras Coup update S06 12:28PM

Du réussissement putréfié S06 10:55AM

Brett Kavanaugh Filled The 5th Circuit With Execution Judges S06 6:14AM

Log S06 4:25AM

Augusta Georgia Woman Gets 5 Year Prison Sentence for Writing About Russians Crime Acts S05 8:29AM

Paraphysique de contextualité S05 8:29AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy