imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

PILIPINAS: Eleksyong 2007: Anong Bago at Anong Luma sa Pandaraya?

by AJLPP-USA Wednesday, May. 23, 2007 at 6:47 AM
ajlpp_socal@yahoo.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

Kaisa ang AJLPP sa pahayag ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na “ Ilang ulit na pinasahol ng naghaharing pangkating Arroyo ang bulok na sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Labis-labis ang karahasan, pandaraya, panunuhol, maruruming maniobra at pambabraso sa eleksyon nitong Mayo. Isinagawa ito sa pamamagitan ng militar, pulis, mga tauhan sa Comelec at burukrasya. Lalong tumingkad ang kahungkagan ng sinasabing demokratikong eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang reaksyunaryong sistema”

Pagsusuri ng AJLPP sa Nakaraang Eleksyon 2007PILIPINAS: Eleksyong 2007: Anong Bago at Anong Luma sa Pandaraya?

Los Angeles --- “Lumalaon bumubuti, sumasama kaysa dati!”

Kaisa ang AJLPP sa pahayag ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas na “ Ilang ulit na pinasahol ng naghaharing pangkating Arroyo ang bulok na sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Labis-labis ang karahasan, pandaraya, panunuhol, maruruming maniobra at pambabraso sa eleksyon nitong Mayo. Isinagawa ito sa pamamagitan ng militar, pulis, mga tauhan sa Comelec at burukrasya. Lalong tumingkad ang kahungkagan ng sinasabing demokratikong eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang reaksyunaryong sistema”

Kung ang COMELEC ay hindi marunong bumilang noong panahon ni Marcos, ang COMELEC ngayon ay high-tech at low-tech sa pandaraya ay marunong bumilang pero dagdag-bawas ang alam.

Kung noon ang dayaaan ay nagaganap sa botohan, ngayon ang dayaan ay higit na gagaganap sa bilangan. Mas garapal ang dayaan sa canvassing at harap-harapan itong ginagawa.

Kung may mapapansin tayo sa pagiging garapal at manhid ng COMELEC sa pandaraya at pagmamaang-maangan at pagkukunwari, dapat bigyan ng award sa pag-acting ang mga nasa COMELEC sa PASMA awards ng mga bulok na artista.

Kung garapal sa pagmamayabang ang hindi marunong bumilang na si Leonardo Perez, si Benjamin Abalos ay magaling magmaangmaangan at umarteng walang alam at magmatigas na ipagtanggol si Garci at si Gloria.

Ang isang bago na luma na ay kung gaano kagarapal ang ang pandaraya ng kampong Arroyo sa Mindanao kung saan tapos na ang eleksyon bago pa man ang araw nito. Pinaboto pati ang mga bata, ginamit ang kanilang thumbmarks, binuhay ang mga patay at pati ang mga ibon ay pinaboto.

Kaya nga maging ang MILF ay umangal at nagbunyag na walang botohang naganap. Sa halip, mga election inspector na ang pumuno sa mga balota na pinatatakan lamang ng thumbmark ng mga bata. Gayundin ang nangyari sa Sulu. Hindi nila masimura ang pagsalaula ng mga pulitiko sa mga Muslim sa Mindanao.

Ano pa ba ang bago, pati mga patay ay nabuhay at ang mga buhay ay namatay. Maging si COMELEC Chair Benjamin Abalos nahirapang makita ang pangalan niya sa presento. Ang lakas pa ng loob mangatwiran, “malinis, mapayapa at maayos ang eleksyon.

Tradisyunal na papel ng COMELEC ang mandaya.

Tradisyunal na ang Comelec ay ginamit sa pandaraya at manipulasyon sa mga eleksyon sa Pilipnas. Laging itinutulak ng kung sinumang nakaupo sa Malacañang ang resulta ng eleksyon.

Noong eleksyon ng 1953, ang isang bagong bagay, binuo ng CIA ang NAMFREL para matiyak ang panalo ni Ramon Magsaysay para makontrol ang COMELEC. Ginamit din ang AFP para matiyak ang panalong ito.

Unang nagamit ang pagzero noong 1967. Nabokya si Salipada Pendatun sa kanyang lugarat uamangal ito at napatunayan- impossible na mazero ang isang kandidato sa isang baryo, lalo na sa lugar niya ito.

Kayat sobrang na ang ng apog ng mga tagapasalita ng administrasyon at ng mga kandidato nila na sabihing “ naka- 12-0” resulta ang eleksyon sa pagkasenador pabor sa administrasyon.

Ipinangaladakan pang pinalilitaw na12-0 pabor sa Team Unity sa ilampu pang mga munisipalidad na kontrolado ng mga alipures ni Arroyo. Ginagamit din nila ang halimbawa na na zero si FPJ sa isang bayan sa Pangasinan noong 2004 Talamak na kawalanghiyaan ito dahil imposible itong mangyari at kung tatangapin ito tulad ng ginagawa ng ilang nasa media ay isang kababalaghan.

Noong panahon ni Marcos, ibinalik ang NAMFREL para matiyak ang panalo ni Cory Aquino sa elekksyon ng 1986. Kayat kahit dinaya alam ng tao na nanalo si Cory kahit dinaya ito ni Marcos.

Tinangka ng COMELEC at ni Marcos na mandaya sa pamamagitan ng computer dahil hawak nila noon ang bilangan sa National Computer Center sa PICC noong eleksyon ng 1985-86 . Ngunit nagwalk-out ang may 44 na computer analyst at sinuportahan sila ng RAM kaya nabigo ang pakana ng diktador.

Kayat sa eleksyon ng 1992 unang naganap ang dayaaan sa pamamagitan ng computer. Ang mga boto ni Danding Cojuano at Ramom Mitra ay inilipat kay Miriam Santiago para maipanalo si Fidel Ramos. Kaya nga malaki ang angal at pag-ayaw ng mga pulitiko sa paggamit ng computer hanggang ngayon.

Masyadong garapal na ang NAMFREL sa pagiging partisano nito kaya nga tinakot sila ni Honasan na bilangan ang boto niya noong eleksyon ng 1994 kaya nanalo si Honasan sa eleksyong senadoryal ng 1994.

Nauna pa ritom nagkudeta ang pwersa nina Enrile noong 1987 kaya naplitan ang NAMFREL at ang COMELEC na isama siya sa nanalo noong eleksyong senadoryal at inilaglag si Ramon Revilla para matahik ang oposisyunistang senador na patron ni Gringo Honasan hanggang ngayon.

Dahil dito, natuto ang mga partido na gumamit ng sarili nilang bilang o quick count kaysa sa sumalalay sa NAMFREL at sa bilangan ng COMELEC. Ginawa ito nina Fernando Poe Jr noong 2004 pero tinamabakan pa rin sila ng mapandalayang makinarya ng COMELEC kasaabwat ang media at ang NAMFREL noong 2004. Kaya nga namatay sa sama ng loob si FPJ.

Mga Bagong Pakana ni GMA

Ngayon, nagkamali sina GMA dahil hindi nila inaasahang magiging mabilis ang bilangan at lalabas kaagad ang resulta ng “exit polls” na nagpakita na nananalo ang mga nasa oposisyon.

Kaya nga nangggalaiti na pinatigil ng Comelec ang ginagawang pag-uulat ng midya sa pagbibilang ng boto. Ito ay dahil sa maraming pagkakataon ay naipararating agad sa publiko ang resulta ng bilangan sa mga presinto bago pa man ito maretoke ng mga opereytor ni Arroyo.

Malaki rin ang papel na ginamapanan ng rebolusyonaryong kilusan sa pagmamanman sa elekjsyon. Sa Isabela, iniulat ng NDF-Northeastern Luzon na mismong pinuno ng Comelec na si Benjamin Abalos ang sinuhulan ng P200 milyon upang tiyaking maiuupo si Benjamin Dy bilang gubernador.

Ibinulgar ng NDF –NEL ang pakana na patalsikin si Grace Padaca bilang gubernador ay nagmula mismo kay Arroyo. Sa kabila ng kalamangan ni Padaca, inaantala ng Comelec ang kanyang proklamasyon upang mabago pa ang resulta ng eleksyon doon.

Kabilang sa mga maniobrang ginawa sa Mindanao ang pagtatanggal sa election returns (ER) ng pahina para sa party-list; di pagbasa o pagtatala ng mga boto para sa mga progresibong partido at Genuine Opposition; pagpapahuli sa bilangan ng boto para sa party-list at mga senador upang lutuin na lamang pagkatapos; bentahan ng mga ER; at di pagbibigay ng kopya ng election returns para sa mga progresibong party-list at oposisyon at sa halip pagpapasa ng mga ito sa mga kakampi ng Malacañang.

Mga Party List ng Malacanang

Ang isa pang bago sa eleksyon ay ang pagtatayo ng mga sariling partylist ng Malacanang. Ang kanilang taktika sa eleksyon ay tulad ng ginawa nila noong 2004. Noong 2004, ibinilang nila ang boto sa ANAKBAYAN sa AKBAYAN art kinampanya ng AFP ang AKBAYAN at iba pang partido nila.

Ngayon, ang bagong luma ay ang mga botong sistematikong kinakaltas sa mga progresibong partido ay idinaragdag naman sa mga pasista at mersenaryong grupong pakawala ng Malacañang at AFP, gaya ng ANAK, Agap, Aging Pinoy, AKSA, Apoy, ANAD, Bantay, Biyaheng Pinoy, Ahon Pinoy, Abono, Kasangga at Kakusa.

Walang dudang may milagrong ginagawa sa pangunguna sa talaan ng Comelec ng mga bagong grupong party-list tulad ng Abono at Biyaheng Pinoy.

Ang Abono na nagpapanggap na organisasyon ng mga magsasaka ay itinayo ni Speaker Jose de Venecia at ang Biyaheng Pinoy na nagpapanggap na organisasyon ng mga drayber ng traysikel ay itinayo ng nakatatandang kapatid ni Comelec Chairman Benjamin Abalos. Sa talaan ng Namfrel, nangunguna ang Gabriela Women's Party at Bayan Muna.

Binabantaan ng militar ang mamamayan laban sa pagboto sa mga progresibong partidong party-list at pilit silang pinaboboto sa Bantay, ANAD, Uni-MAD, AKSA at iba pang partidong alaga ng Malacañang at ng AFP.

Inulat din ng mga nagbabantay sa eleksyon ma higit na laganap at lantaran din ang pandaraya sa mga progresibong party-list na Bayan Muna, Gabriela, Anakpawis, Kabataan at Suara Bangsamoro. May naidokumento na silang 156 kaso ng mga pandaraya, maruruming maniobra at karahasan laban sa kanila sa Pampanga, Batangas, Quezon City, Albay, Camarines Sur at Norte, Maguindanao, Lanao del Sur, Sultan Kudarat , Zamboanga Sibugay at marami pang lugar.

Tapos na ang eleksyon—Papatindin pa ang Karahasan

Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga biktima ng pagpaslang at iba pang karahasan kaugnay ng halalan.

Pinatay ang Mayor ng Bacarra, Ilocos Norte at ilang kapanalig nito sa Ilocos. Binaril sa loob mismo ng COMELEC center sa Bagued, Abra, ang asawa ng mayor ng Tineg. Pinasabugan ng bomba ang election center sa Lamitan, Basilan.

Nadagdag sa 157 nang napatay hanggang Mayo 14 ang dinukot at pinaslang na dalawang poll watcher ng Kabataan Party sa Camarines Norte; ang binaril na isang kasapi ng Bayan Muna at lider din ng isang lokal na kandidato sa Iloilo at isang guro at isang poll watcher na nasawi nang sunugin ng mga elemento ng Calabarzon Regional Special Action Force ng Philippine National Police (PNP) ang isang paaralan sa Taysan, Batangas.

Sa aktwal ay lumobo na nang anim na beses ang bilang ng mga kandidatong napatay at lumaki na nang apat na beses ang bilang ng mga armadong sagupaan kaugnay ng eleksyon mula 1995 hanggang sa kasalukuyan.

Mula noong 2001, ang halalang 2007 ang isa sa may pinakamalaking kabuuang bilang ng mga napapatay. Ibayong malaki pa ang bilang ng mga napatay sa halalang ito kung isasama pa ang mga pinaslang na mga lider at kasapi ng mga progresibong grupong party-list ilang buwan bago ang eleksyon.

Bukod pa rito ang matinding militarisasyon, laluna sa mga komunidad sa kanayunan at kalunsuran kung saan malakas ang mga progresibong partido at oposisyon. AFP. Sa maraming lugar, gaya ng La Union, hinaharang ang mga poll watcher ng mga progresibong partido at kahit nasa loob na ng mga presinto ay hinaharas pa ng mga sundalo at pulis. Sa ibang lugar, tahasan ang pagdedeklara ng failure of elections upang makapandaya pa.

Bumaha ng Pera, Hirap pa rin ang Masa

WALANG KAPANTAY ang pinakawalang salapi, maruruming taktika at pandarahas ng Malacañang nitong nagdaang eleksyon. Sa harap ng mahigpit na paglaban ng mga demokratikong pwersa, progresibong partido at oposisyon, ginamit ng pangkating Arroyo ang lahat ng kapangyarihan ng estado para hadlangan ang mga ito na makapwesto sa Kongreso at lokal na pamahalaan.

Sa Maynila, tig-500 ang pakawala ng mga pulitiko. Ang pamilyang Atienza ay naglalabas ng mga tig-iisang daan at ti-iisang libong piso pero natalo din. Gumastos daw ng mahigit P 170 milyon si Pacquiao pero tinalo pa rin siya ni Darlene Antonino-Custodio. Namigay ng mga litsong baka, baboy, tilapia at mga pamigay ang mga Guinio ng PAGCOR sa Makati City, suportado pa ng PSG pero natalo din sila sa eleksyon.

Subalit nagkakamali sina Arroyo at mga kasapakat niya sa pag-aakalang walang hanggan nilang mahahawakan ang poder sa pamamagitan ng pandaraya. Ngayon higit na mauunawaan ng masa na walang silbi ang mga burges na eleksyon kundi lalo silang isadlak sa ibayong kahirapan at kaapihan.

Ang labis na pandaraya at pandarahas nitong nagdaang halalan ay lalo lamang gumagatong sa nag-aalab na galit ng mamamayan. Lalo lanmg magtutulak sa kanila na maghanap ng tamang landas sa tunay at ganap na pagbabagong sosyal.

Tulad ng eleksyong 1986 at 2004, ang lahat ng ito ay gatong sa apoy na nagtutulak sa mamamayan na mas patindihin at palawakin pa ang kanilang paglaban—sa parlamento, sa korte, sa lansangan at sa larangan ng armadong rebolusyonaryong pakikibaka.

Tulad ng nangyari kay Marcos , hindi titigil ang mamamayan hangga't hindi napatatalsik ang rehimeng Arroyo at napagbabayad ito nang mahal sa lahat ng krimen nito sa bayan. at matamo ang tunay at ganap na demokraya.************

Report this post as:

Local News

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 12:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 12:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 4:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J10 11:58PM

Watch the Debate: Excluded Candidates for Governor of California M30 10:20PM

Change Links June 2018 posted M28 12:41AM

The Montrose Peace Vigil at 12 Years M22 1:01PM

Unity Archive Project M21 2:42AM

Dianne Feinstein's Promotion of War, Secret Animal Abuse, Military Profiteering, Censorshi M17 3:22PM

CA Senate Bill 1303 would require an independent coroner rather than being part of police M10 2:08PM

Three years after OC snitch scandal, no charges filed against sheriffs deputies M10 1:57PM

California police agencies violate Brown Act (open meetings) M02 1:31PM

Insane Company Wants To Send Nuke Plant Waste To New Mexico A29 4:47PM

Change Links May 2018 A27 1:40AM

Worker-Owned Car Wash on Vermont Closed A26 10:37PM

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

More Local News...

Other/Breaking News

Paraphysique de l'intelligence J20 9:08AM

Oklahoma GOP Senator Jim Inhofe's Bloody Record J20 4:01AM

Globalization: hope on the horizon despite Fake Liberals. J20 3:41AM

Sorry President Trump,Ted Cruz Texas Judicial System,is Worse Than Many Shithole Countries J19 4:49PM

The Shortwave Report 07/20/18 Listen Globally! J19 4:33PM

3 Essential Videos J19 3:53AM

The System Question as a Survival Question J18 8:54PM

“Animaniacs in Concert!” Starring Voice Legend Rob Paulsen J18 2:41PM

Nation's Largest Voting Machine Co., ESS, Admits Lying Re Having Installed Remote Control J18 11:55AM

Du pain et des jeux J18 9:53AM

Fbi joins with Facebook to remove this report J18 7:08AM

Paraphysique de martyrologie J17 8:00AM

Asian Countries:Cambodia, Vietnam, N. Korea do not permit unlawful immigration J16 8:06PM

Children Incorporated Earns 4-Star Rating on Charity Navigator J16 11:24AM

Democratic Socialists of America J14 4:57PM

Leonard Peltier Non Violent Native American Political Prisoner since 1970's J14 4:18PM

Paraphysique miscellanées de l'aggiornamento J14 12:54AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Cleanup J13 4:14PM

FBI Investigated LA County Sheriff Baca,Why Not Hank Skinner's Persecution? J13 3:52PM

Updated Partial List Of Famous Vegetarians, Vegans, & Fruitarians J13 2:59PM

The Shortwave Report 07136/18 Listen Globally! J12 4:36PM

Social Policy as Social Infrastructure J12 3:38AM

Vol I: 84 Varieties Of GOP Election Fraud J12 1:50AM

Texas Can Call it An Execution,But It is A State Sponsored Murder of Hank Skinner.. J11 6:48PM

June 2018 Honduras coup update J11 3:35PM

Maria Estrada doubles down on racist support J11 1:40PM

New York Women in Film & Television Announces 2018 NYWIFT Ha Phuong Scholarship Recipients J11 10:14AM

Trapps de la domination, trapps de l'aliénation J11 1:31AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy