imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Gunitain ang Ika –21 taon ng Pag-aalsa ng Masa sa EDSA na Nagpatalsik sa Diktadura

by AJLPP-USA Monday, Feb. 26, 2007 at 10:42 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

“Lumalaon bumubuti, sumasama kaysa dati!” Ito ang malungkot na kasabihan ng komunidad ng mga Pilipino-Amerikano sa Estados at ng masang Pilipino sa Rebolusyong sa EDSA na naganap noong Pebrero 21-25, 1986 para sa mga tao at grupong umangkin sa pagpapabagsak ng diktadurang US-Marcos. Dati-rati, sisidlan ng tuwa at karangalan sa mga Pilipino sa Amerika ang rebolusyong Pebrero o Rebolusyong EDSA. Ngunit ngayon, tulad sa Pilipinsa lumipas ito ng hindi man pinapansin o binibigyan ng pagdiriwang o pag-alala ng mga grupo at personalidad na umaangkin dito Ngunit ang pinatunayan ng EDSA, hindi dapat huminto ang masa sa paghahangad lamang ng pagbabago sa liderato o sa estrakturang pamlipunan. Ang simpleng pagapapalit ni Marcos at Aquino at Estrada tungo kayA rroyo ay di na dapat maulit pa! Upang ganap na mabago ang sistema, kailangan ang ganap at tunay na pagbabago sa sistemang sosyal upang makamit ng sambayanan ang tunay na reporma at pagbabagong sosyal. Dapat pa nating pag-ibayuhin ang pakikibaka, maging inspirasyon sa ating ang naganap na rebolusyon sa EDSA na kaya nating baguhin ang lipunang Pilipino gaano man ito katagal at kahit gaano kalaki man ang sakripsiyo na kailangan nating gawin.

Gunitain ang Ika –21 taon ng Pag-aalsa ng Masa sa EDSA na Nagpatalsik sa Diktadurang US- Marcos, Pebrero 21-25, 1986

by AJLPP-USA 2007-02-25 12:22 PM +0800

Pahayag ng AJLPP-USA

Gunitain ang Ika –21 taon ng Pag-aalsa ng Masa sa EDSA na Nagpatalsik sa Diktadurang US- Marcos, Pebrero 21-25, 1986

“Lumalaon bumubuti, sumasama kaysa dati!”

Ito ang malungkot na kasabihan ng komunidad ng mga Pilipino-Amerikano sa Estados at ng masang Pilipino sa Rebolusyong sa EDSA na naganap noong Pebrero 21-25, 1986 para sa mga tao at grupong umangkin sa pagpapabagsak ng diktadurang US-Marcos.

Dati-rati, sisidlan ng tuwa at karangalan sa mga Pilipino sa Amerika ang rebolusyong Pebrero o Rebolusyong EDSA. Ngunit ngayon, tulad sa Pilipinsa lumipas ito ng hindi man pinapansin o binibigyan ng pagdiriwang o pag-alala ng mga grupo at personalidad na umaangkin dito.

Maalalang sa loob ng limang araw, mula Perbero 21-25, 1986 , nang matuklasan at tinangkang iparesto ng diktador Marcos ang mga opisyal at sundalo na nagtangkang malunsad ng kudeta laban sa kanyang rehimen, sumambulat ang krisis pampulitika sa Pilipinas. Nauna dito tulad ni Gloria Macapagal-Arroyo garapalang nandaya sa idinaos na eleksyon ang diktador Marcos noong Pebrero 1986.

Nanawagan ang simbahang Katoliko na suportahan ng masa ang mga sundalo at opisyal na pinamumunuan nina Juan Ponce Enrile at General Fidel Ramos na nagkampo sa Camp Crame at Camp Aguinaldo sa EDSA. Halos limang milyong masa ang tumugon sa panawagang ito. Pinigil nila ang mga pwersang militar na armado ng mga tangke,atrilerya at mortar na nagtangkang pasukuin ang mga rebeldeng military.

Sa huli, bumaligtad ang mayorya sa mga tauhan ng AFP na sawa na kahayupan ng diktadura na sumupil sa loob ng madugong 14 na taon. Sa kahuli-hulihan, nagpasya ang Amerika na paalisan si Marcos at inilipad ito sa Hawaii . Mabilis na iniluklok ang bagong Presidenteng Corazon Aquino noong Pebrero 25, 1986 at idineklara ang pansamantalang gobyernong “rebolusyonaryo” hanggang sa magawa ang Konstitusyong 1987 at pagtibayin ito ng masa sa isang plebesito.

Naglaho ang Pag-asa ng Sambayanan Matapos ang EDSA 1986.

Lubhang umasa ang sambayanang Pilipino na magkakaroon ng makabuluhang pagbabago. Matapos mapatalsik ang diktadura, muling ibinalik ang dating kongreso ang ilang kalayaang pinigil ng diktador. Napalaya ang mga bilanggong pampulitka at nagkaroon ng 60 araw na tigil putukan at usapang pangkapayapapaan sa pagitan ng NDFP at GRP na nagresulta sa pagsupil sa militanteng rali ng mga magsasaka sa daan patungo sa palasyo ng Malacanang kung saan napatay ang 13 magsasaka at nasugatan ang may 150 iba pa.

Ngunit sa halip magkaroong kapayapaan, ubos lakas na umatake ng rehimen US-Aquino laban sa rebolusyonaryong kilusan. Mabilis na iwinasiwas ng AFP ang “ espada ng todo-gyera” at umatake sa mga baseng gerilya ng NPA at ng MILF/MNLF sa Mindanao sa ilalim ng OPLAN LAMBAT-BITAG na tumagal ng halos limang taon mula 1987 hanggang 1992.

Hindi na dapat pagtakhan na mawalan ng interes an masang Pilipino hinggil sa paggunita sa EDSA. Walang makabuluhang pagbabago na naganap. Walang reporma sa lupa na ipinatupad. Walang naparusahan ni isa mang mga berdugong military.

Ang kayamang ninakaw ni Marcos ay di naibalik sa bayan bagkus ito ay kinurakot ng mga nasa kapangyarihan. Pumasok sa mga kompromiso ang Rehimeng US-Aquino. Sa halip na parusahan tinangkilik ang mga maka-Marcos sa loob ng rehimen. Nang pumalit na si Heneral Ramos noong 1992 ay pinayagan pang maibalik ang pamilya Marcos kasama ang bangkay nito sa Pilipinas.

Mula noon, lalo pang nawalan ng halaga ang diwa ng EDSA dahil sa kinalakal na lamang ito ng mga grupo at personalidad na umangkin dito at ipinangalandakan na ito ay isang “mapayapang rebolusyon.”

Kahit dito sa Estados Unidos, ang mga opurtunistang grupong pampulitika tulad ng AKBAYAN at mga kasapakat nila ay nagmamalaking sa Pilipinas lamang nagkaroong dalawang mapayapang rebolusyon tulad ng EDSA. Sa ngayon, tahimik sila sa paggunita sa EDSA gayong halos sambahin nina Walden Bello at ibang lider ng KDP at FOPA sina Aquino at Ramos na gma tuta ng Imperyalismong US.

EDSA--Mga Pampulitikang Rebolusyon, Hindi Tunay at Ganap na Pagbabago

Dapat nating idiin sa ngayon na ang rebolusyong EDSA ay isang pamulitikang rebolusyon. Nagkaroon man ng pagbabago sa pulitika o sa paghahari hindi naman nabago ang estraktura ng sistema. Hindi ito panlipunang rebolusyon o rebolusyong sosyal. Pareho din ito ng EDSA Dos kung saan punalitan lamang ni Gloria Macapagal-Arroyo ang bulok na artistang si Joseph Estrada.

Mahalagang isaisip ang kahalagahan ng paggunita ay nasa loob ng kalagayang walang tigil ang pamamasista ng Rehimeng US-Arroyo at inilulunsad nito ang OPLAN BANTAY-LAYA II laban sa masang Pilipino. Ito ay garapal na pagpapakatuta sa imperyalistang Amerikano sa Todo Gyera nito laban sa “terorismo.”

Sa wari, bumalik tayo sa panahong Marcos na matindi ang batas military. Mahigit 834 ang pinatay, may 200 ang nawawala kabilang dito ang may 50 mamamahayag at iba pang prominenteng tao. Tulad ng panahong Marcos, tadtad ng mga retiradong military ang kabineteng Arroyo at lantaran ang pamamasista at karahasang military.

Ang malaking kabihan; sobrang garapal at ubod ng sinungaling ang Rehimeng-US Arroyo. Napakasimple para sa kanilang magsinungaling at mambaluktot ng katotohanan. Dahil dito sino pa ang maniniwala sa diwa ng EDSA, lalo na kung si Arroyo ang namahahala dito?

Ang Masa ang Tunay na Bayani.

Ngayong nalinaw natin ang katangian at esensya ng EDSA, dapat tayong magsumigasig sa pagkilos para sa tunay at makabuluhang panilipunang pagbabago sa Pilipinas.

Dapat nating unawain na ang EDSA ay isang taktikal na tagumpay ng sambayanan dahil sa tulong ng iba’t-ibang sektor lalo na maraming sakripisyo ng mga martir at ng sambayang Pilipino, napabagsak natin ang pasistang rehimeng Marcos. Isang mahalaga ngunit hindi lubos na hakbang sa panlipunang pagbabago.

Dapat nating muling idiin na ang ang masa, ang masa lamang ang tunay na bayani sa rebolusyong EDSA hindi ang mga pulitiko at mga rebeldeng militar tulad nina Gringo Honasan at iba a lalo na hindi ang balimbing na AFP na patuloy na nanunupil sa sambayanan magpahanggang ngayon.

Hindi rin dapat kalimutan na ang masang Pilipino ay lumaban sa diktadura sa loob ng mahigit na 14 na taon at naglunsad ng armadong pakikibaka. Ito rin ang nagpahina sa mapang-aping AFP lalo na sa Mindanao at iba pang larangan gerilya ng mga armadong pwersa ng mamamayang Moro at NPA. Ito ang madalas isantabi ng mga mapagpanggap na lider diumano ng EDSA at mga tagatangkilik nila tulad ng AKBAYAN sa Amerika na nagpapalabas na ang EDSA ay isang “mapayapang rebolusyon.”

Ngunit ang pinatunayan ng EDSA, hindi dapat huminto ang masa sa paghahangad lamang ng pagbabago sa liderato o sa estrakturang pamlipunan. Ang simpleng pagapapalit ni Marcos at Aquino at Estrada tungo kayA rroyo ay di na dapat maulit pa!

Upang ganap na mabago ang sistema, kailangan ang ganap at tunay na pagbabago sa sistemang sosyal upang makamit ng sambayanan ang tunay na reporma at pagbabagong sosyal.

Dapat pa nating pag-ibayuhin ang pakikibaka, maging inspirasyon sa ating ang naganap na rebolusyon sa EDSA na kaya nating baguhin ang lipunang Pilipino gaano man ito katagal at kahit gaano kalaki man ang sakripsiyo na kailangan nating gawin. Tulad ng dati:

MAKIBAKA, HUWAG MATAKOT!Report this post as:

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

Xyloglossie attitudinale A23 8:07AM

Shadowgun Legends Hack and Cheats A23 7:24AM

What does the Quran Say About Islamic Dress?? A21 4:15PM

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

Amy Goodman interview on cell phone safety A08 10:29PM

Mesa, Arizona police officer kills unarmed white man A08 9:50PM

Israeli leaders should be prosecuted for war crimes A08 9:48PM

Paraphysique de l'autorité A08 12:11AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy