imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Pagpaslang kay Bishop Ramento, tanda ng kalupitan ng rehimeng Arroyo

by Pesante-USA Monday, Oct. 23, 2006 at 10:10 AM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026

Ang karumal-dumal na pagpaslang noong Oktubre 3 kay Bishop Alberto Ramento, makamasa at patriyotikong tagapangulo ng Supreme Council of Bishops ng Iglesia Filipina Independiente (IFI) ay tanda ng pagtindi ng kalupitan ng rehimeng US-Arroyo sa kampanya nito ng pamamaslang sa mga kritiko nito at paghahasik ng lagim sa lumalabang mamamayan.

Editorial:

Pagpaslang kay Bishop Ramento, tanda ng kalupitan ng rehimeng Arroyo

Manila-- Ang karumal-dumal na pagpaslang noong Oktubre 3 kay Bishop Alberto Ramento, makamasa at patriyotikong tagapangulo ng Supreme Council of Bishops ng Iglesia Filipina Independiente (IFI) ay tanda ng pagtindi ng kalupitan ng rehimeng US-Arroyo sa kampanya nito ng pamamaslang sa mga kritiko nito at paghahasik ng lagim sa lumalabang mamamayan.

Sa pagpaslang kay Bishop Ramento, ipinamalas ng rehimen na hindi ito nangingiming patayin maging ang matataas na lider-simbahan na pinagpipitaganan dahil sa pagiging masugid na aktibista para sa tunay na pambansang kalayaan at demokrasya at puspusang pagtataguyod sa mga interes at karapatan ng mamamayan, laluna ng masang anakpawis.

Alam na alam ng rehimen na ang pagpatay kay Bishop Ramento ay maaaring lalong gumatong sa matindi nang galit ng malawak na mamamayan. Kaya gayon na lamang ang pag-iiskrip ng pagpatay sa obispo at pagtatakip ng kanilang pasistang krimen upang palabasing isa lamang itong ”simpleng kaso ng pagnanakaw at pagpatay na gawa ng isang karaniwang kriminal.”

Pero nagkakamali ang rehimen sa pag-aakalang basta na lamang lulunukin ng taumbayan ang santambak na mga kasinungalingang nilulubid ng Malakanyang at Philippine National Police (PNP) para ipilit ang iskrip nila.

Isang independyenteng fact-finding mission ang binuo ng mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, progresibong abugado, doktor at kinatawan ng simbahan ni Bishop Ramento para suriin ang mga datos at sirkumstansya ng pagpaslang sa obispo.

Matapos ang masusing pagsisiyasat, napasinungalingan ang mga resulta ng ”imbestigasyon” ng PNP sa kaso. Napatunayang planado at sadya ang pagpatay sa obispo, taliwas sa pinalalabas ng pulisya na siya’y sinaksak dahil lamang ”nanlaban siya sa mga taong nahuli niya sa aktong pagnanakaw sa kumbento.”

Animo’y pusang may pinaglaruang daga ang paglalarawan ng "fact-finding mission" sa pumatay sa obispo. Dalawang beses na sinaksak ng salarin si Bishop Ramento sa dibdib at likod habang natutulog pa ito. Pagkatapos ay buong kahayupang pinanood ng berdugo ang sugatang obispo habang gumagapang tungo sa pintuan at humihingi ng saklolo. Walang habag na pinaglaruan ng berdugo ang nag-aagaw-buhay na obispo at pinahirapan hanggang sa tuluyan nang malagutan ng hininga.

Pagbagsak ni Bishop Ramento ilang hakbang pagkalampas ng pintuan, muli pa siyang pinagsusugatan sa kanyang daliri at leeg para palabasing nanlaban ang biktima habang ninanakawan ito. Ngunit lumabas sa pagsisiyasat na wala ni gasgas sa katawan o mga bisig ang obispo, na siya sanang tanda kung nanlaban nga siya.

Hindi mapaniniwala ng PNP ang sinumang may hustong isip na pangkaraniwang panloloob lamang ang nangyari. Apat na pipitsuging magnanakaw umano ang pumasok sa kwarto ng obispo.

Palibhasa’y ang interes lamang ng PNP ay pagtakpan ang katotohanan, mala-milagro ang bilis nito sa ”paglutas” sa krimen. Agad umanong ”nahuli” ng PNP ang apat na ”magnanakaw” at ”nabawi” sa mga ito ang mga bagay na ”ninakaw”—ang singsing ng obispo at isang DVD player na nawala dalawang linggo pa bago ang pagpatay.

Di mapasusubalian na ang tunay na motibo sa likod ng pagpaslang sa obispo ay ang pagnanais ng pasistang rehimeng Arroyo na patahimikin ang isang kilala at impluwensyal na kritiko ng pambubusabos at pang-aapi sa mamamayan, laluna sa mahihirap.

Mariin ding tinuligsa ni Bishop Ramento ang mga pang-aabusong militar, pandaraya sa eleksyon, pakanang ”Cha-cha” at iba pang mga kasinungalingan at kalupitan ng rehimen. Isa sa mga pangunahin niyang ipinaglaban ay ang kaso ng mga welgista at mga pinatay at dinahas sa Hacienda Luisita. Kaya nga’t matagal na siyang isinailalim, kasama ang marami pang progresibong pari ng IFI at iba pang simbahan sa tuluy-tuloy na paniniktik at isinama sa "order of battle" ng militar at mga "death squad" nito.

Sa kabila nito, hindi siya kailanman natigatig at patuloy siyang kumilos para sa mamamayan.

Sa pilit na paghahabi pa ng iskrip para palabasing isang karaniwang krimen lamang ang pagpatay kay Bishop Ramento, inakala ng rehimen na mabubura nito ang kabuluhan ng naging buhay, mithiin at pakikibaka ng pinaslang na obispo.

Nagkakamali ang rehimen kung akala nito’y mabisang paraan ang gayon para makaiwas sa malawakang pagkundena sa loob at labas ng Pilipinas habang naipagpapatuloy ang kampanya ng pamamaslang at pagdukot sa mga aktibista at iba pang masusugid na kritiko.

Ang pagpaslang kay Bishop Ramento ay tanda ng sukdulang arogansya ni Gloria Arroyo. Tulad ng pinakapusakal na mga pasista ng kasaysayan, kung umasta siya’y tila wala nang hangganan ang kanyang kapangyarihan at kahit ano pang uri ng kalapastanganan ay maaari niyang balutan ng kasinungalingan, ipatanggap sa mamamayang Pilipino at palusutin sa pambansa at pandaigdigang opinyong publiko.

Labis na pagmamaliit at pangungutya ito sa kakayahan at determinasyon ng mamamayang Pilipino na alamin at ilantad ang katotohanang pilit na tinatakpan ng rehimen, biguin ang madugo nitong kampanya ng pamamaslang at panunupil, at kumilos para labanan ang kanyang paghahari hanggang maibagsak ito.

Sa katuus-tuusan, ang pagpaslang kay Bishop Ramento ay tanda ng lalim ng desperasyon ng bulok at pasistang rehimeng Arroyo na durugin ang lahat ng pwersang kumakalaban dito.

Katulad rin ito ng mga pagkakamaling pinagbayaran nang malaki ng pasistang diktador na si Marcos noon. Walang magiging pagkakaiba ang bigat ng husga at parusa ng mamamayan at kasaysayan sa brutal na paghahari ni Gloria Arroyo at mga karumal-dumal na krimen niya sa bayan.

Paliwanag: Hinalaw sa ANG BAYAN, pahayagan mg rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas, Oktubre 21, 2006

***************

Report this post as:

Local News

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A12 5:39PM

lausd whistle blower A10 11:58PM

Website Upgrade A10 3:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 1:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 11:58AM

Change Links April 2018 A01 11:27AM

Nuclear Shutdown News March 2018 M31 6:57PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 7:00PM

Join The Protest Rally in Glendale on April 10, 2018! M29 6:38PM

Spring 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! M19 2:02PM

Anti-Eviction Mapping Project Shows Shocking Eviction Trends in L.A. M16 5:40PM

Steve Mnuchin video at UCLA released M15 12:34AM

Actress and Philanthropist Tanna Frederick Hosts Project Save Our Surf Beach Clean Ups M06 12:10PM

After Being Told He's 'Full of Sh*t' at School Event, Mnuchin Demands UCLA Suppress Video M02 11:44AM

Resolution of the Rent Strike in Boyle Heights M01 6:28PM

What Big Brother Knows About You and What You Can Do About It M01 3:30PM

Step Up As LAPD Chief Charlie Beck Steps Down F14 2:44PM

Our House Grief Support Center Hosts 9th Annual Run For Hope, April 29 F13 12:51PM

Don’t let this LA County Probation Department overhaul proposal sit on the shelf F13 11:04AM

Echo Park Residents Sue LA Over Controversial Development F12 8:51AM

Former Signal Hill police officer pleads guilty in road-rage incident in Irvine F09 10:25PM

Calif. Police Accused of 'Collusion' With Neo-Nazis After Release of Court Documents F09 7:14PM

Center for the Study of Political Graphics exhibit on Police Abuse posters F07 9:50AM

City Agrees to Settle Lawsuit Claiming Pasadena Police Officer Had His Sister Falsely Arre F04 3:17PM

Professor's Study Highlights Health Risks of Urban Oil Drilling F04 12:42PM

Claims paid involving Pasadena Police Department 2014 to present F04 10:52AM

Pasadenans - get your license plate reader records from police F03 11:11PM

LA Times Homicide Report F03 1:57PM

More Local News...

Other/Breaking News

Doxa du lobby A25 2:03AM

Tech workers organize A24 6:24PM

Architect Stephen Francis Jones A24 3:01PM

UN Forum Wrestles with Economic Policies 10 Years After Financial Crisis Islands Call for A24 12:34PM

Xyloglossie attitudinale A23 8:07AM

Shadowgun Legends Hack and Cheats A23 7:24AM

What does the Quran Say About Islamic Dress?? A21 4:15PM

Biodiversité ou la nature privatisée A20 11:22AM

The Market is a Universal Totalitarian Religion A20 7:14AM

Book Available about Hispanics and US Civil War by National Park Service A19 5:52PM

The Shortwave Report 04/20/18 Listen Globally! A19 4:01PM

The Republican 'Prolife' Party Is the Party of War, Execution, and Bear Cub Murder A19 11:48AM

Neurogenèse involutive A18 9:21AM

Paraphysique de la dictature étatique A16 10:13AM

Book Review: "The New Bonapartists" A16 3:45AM

The West Must Take the First Steps to Russia A14 12:25PM

Théorie générale de la révolution ou hommage à feu Mikhaïl Bakounine A14 3:30AM

The Shortwave Report 04/13/18 Listen Globally! A12 3:50PM

“Lost in a Dream” Singing Competition Winner to Be Chosen on April 15 for ,000 Prize! A12 3:48PM

The World Dependent on Central Banks A12 4:43AM

Ohio Governor Race: Dennis Kucinich & Richard Cordray Run Against Mike DeWine A11 9:40PM

March 2018 Honduras Coup Again Update A10 10:52PM

Apologie du zadisme insurrectionnel A10 3:33PM

ICE contract with license plate reader company A10 1:14PM

Palimpseste sisyphéen A09 11:23PM

Black Portraiture(S) IV: The Color of Silence...Cuba No...Cambridge Yes A09 5:32AM

Prohibiting Micro-Second Betting on the Exchanges A09 4:18AM

Prosecutors treat Muslims harsher than non-Muslims for the same crimes A08 10:33PM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy